UBND TP HCM vừa ban hành kế hoạch khẩn về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Việc này nhằm triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Ọuyết định số 08/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người lao động đang làm việc và người lao động quay trở lại thị trường lao động, phục hồi phát triển sàn xuất kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19; góp phần ổn định tình hình lao động, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, duy trì mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố.

Việc hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng nguyên tắc. Đúng quy trình, đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ. Không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách.

UBND TP HCM cho biết nguyên tắc là không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ. Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ 1 lần trong 1 tháng và không quá 3 tháng.

UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện là đơn vị thực hiện thẩm định. Xét duyệt đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp và ban hành quyết định phê duyệt danh sách. Kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo việc thực hiện chi trả hỗ trợ đảm bảo công khai, minh bạch. Cùng với đó, tổ chức công tác giám sát nhằm  kịp thời phát hiện. Xử lý các trường hợp vi phạm.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền. Đến toàn thể người lao động về các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08. Cũng như có trách nhiệm lập như hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ; bảo quản, lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sẽ chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động. Thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí; gửi UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện. Sau khi thực hiện chi trả cho người lao động. Thời gian nộp hồ sơ thanh quyết toán là 5 ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động.

Đối với người lao động, phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tính chính xác của nội dung kê khai đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web:  phucduy.net