Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính

Tài sản thuộc sự quản lý của Doanh nghiệp, khi không có nhu cầu tiếp tục sử dụng hoặc muốn chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác, doanh nghiệp giải thể, phá sản thì phải thực hiện thanh lý tài sản cố định.

Khi có tài sản cố định cần thanh lý, doanh nghiệp phải ra quyết định thanh lý, thành lập Hội đồng thanh lý tài sản cố định để tiến hành các bước thanh lý tài sản theo quy định.

Thủ tục thanh lý tài sản cố định mới nhất cần phải làm những gì?

>>>> Điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình và vô hình tại Đắk Nông

Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính
Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính
 1.  Tài sản cố định là gì?

  Theo quy định của pháp luật, những tư liệu lao động là những tài sản hữu hình thoả mãn đồng thời cả ba tiêu chuẩn dưới đây thì được coi là tài sản cố định (TSCĐ):

  1. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó;

  2. Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;

  3. Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách tin cậy và có giá trị từ 30.000.000 đồng trở lên.

  Trường hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện được chức năng hoạt động chính của nó nhưng do yêu cầu quản lý, sử dụng tài sản cố định đòi hỏi phải quản lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng thời ba tiêu chuẩn của tài sản cố định được coi là một tài sản cố định hữu hình độc lập

  >>>> Các phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

 2.  Khi nào cần thanh lý tài sản cố định trong doanh nghiệp?

   Doanh nghiệp thường có nhu cầu thanh lý TSCĐ khi:

  – TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục sử dụng được nữa;

  – TSCĐ lạc hậu về kỹ thuật và công nghệ, không còn phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

  –  Khi doanh nghiệp giải thể, sát nhập, nhượng bán.

 3. Các thủ tục thanh lý tài sản cố định

  Bước 1: Đề nghị thanh lý tài sản
  Căn cứ kết quả kiểm kê, quá trình theo dõi sử dụng tài sản, bộ phận quản lý tài sản lập tờ trình đề nghị thanh lý tài sản.

  Bước 2: Lập hội đồng thanh lý, quyết định thanh lý tài sản

  a) Lãnh đạo đơn vị ra quyết định thành lập Hội đồng thanh lý. 

  b) Thành phần Hội đồng thanh lý thường bao gồm :
  – Thủ trưởng đơn vị, hoặc chủ sở hữu: Chủ tịch Hội đồng
  – Kế toán trưởng, kế toán theo dõi tài sản
  – Trưởng bộ phận hoặc người sử dụng quản lý tài sản
  – Cán bộ có hiểu biết về đặc điểm, tính năng kỹ thuật của tài sản
  – Đại diện Công đoàn, Thanh tra nhân nhân (nếu cần)

  c) Họp Hội đồng thanh lý
  Hội đồng thanh lý họp và quyết định những vẫn đề sau:
  – Hủy hay bán tài sản;
  – Đánh giá giá trị còn lại của tài sản;
  – Đưa ra giá trần hoặc giá sàn của tài sản;
  – Quyết định hình thức, thủ tục bán: Đấu giá, chọn giá…;
  – Giao cho cá nhân trực tiếp thực hiện;

  Bước 3: Tổ chức thực hiện:
  – Tiến hành thực hiện các bước thanh lý như quyết định của Hội đồng thanh lý;
  – Lập Hội đồng hủy tài sản (nếu tài sản mang hủy);
  – Xuất hóa đơn bán thanh lý;
  – Bộ phận kế toán căn cứ vào Biên bản hủy,  hoặc hóa đơn xuất bán, để ghi giảm tài sản, ghi tăng thu nhập (nếu có), đồng thời ghi nhận chi phí thanh lý.

  Lưu ý :
  Những trường hợp tài sản khấu hao hết cũng vẫn phải có quyết định của Hội đồng thanh lý mới ghi giảm tài sản và khấu hao.

 4. Hướng dẫn hạch toán theo thủ tục thanh lý tài sản cố định hữu hình

  Thanh lý tài sản cố định hữu hình được quy định tại điểm 3.2 Khoản 3  Điều 35 của TT  200/2014/TT-BTC  như sau: Học kế toán thuế

  Dựa vào các biên bản giao nhận, thanh lý chứng từ liên quan đến hoạt động thu chi, thực hiện thanh lý TSCĐ chia ra các trường hợp cụ thể như sau: tài sản cố định, kế toán ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể như sau:

  TH1: Thanh lý tài sản cố định dùng vào mục đích sản xuất, kinh doanh

  Thực hiện phản ánh khoản thu về thanh lý tài sản cố định mang lại

  Nợ TK 111, 112, 131,…

         Có TK 711 – Thu nhập khác (giá bán chưa có thuế GTGT)

         Có TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng phải nộp (33311)

  Xuất hiện chi phí phát sinh cho với hoạt động thanh lý TSCĐ:

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị đã hao mòn)

  Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại)

        Có TK 111, 112,….(tổng giá thanh toán)

  Kế toán phải thực hiện ghi giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình như sau:

  Nợ TK 214 – Hao mòn tài sản cố định (Giá trị hao mòn)

  Nợ TK 811 – Chi phí khác (Giá trị còn lại)

        Có TK 211 – Nguyên giá tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá)

  TH2:  Thực hiện thanh lý  tài sản cố đinh hữu hình dùng vào hoạt động sự nghiệp, dự án

   Dựa vào biên bản giao nhận kế toán ghi giảm TSCĐ đã thanh lý:

  Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại)

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

        Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

  • Phản ánh số thu về thanh lý TSCĐ, ghi:

  Nợ TK 111, 112,…

        Có TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

        Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có)

  • Phản ánh số chi về thanh lý TSCĐ, ghi:

  Nợ TK 466 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

  Có TK 111, 112 …

  TH3:  Nếu thanh lý TSCĐ dùng vào hoạt động văn hóa , phúc lợi

  Thủ tục thanh lý tài sản cố định dựa vào biên bản giao nhận TSCĐ đê ghi giảm TSCĐ nhượng bán, ghi như sau: 

  Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3533) (giá trị còn lại)

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)

        Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá).

   Doanh nghiệp thời phản ánh doanh thu về thanh lý TCSĐ Đồng thời phản ánh số thu về thanh lý TSCĐ ghi:

  Nợ TK 111, 112,…

        Có TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

        Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).

  • Phản ánh số chi về thanh lý TSCĐ, ghi:

  Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3532)

        Có các TK 111, 112…

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/khau-hao-tai-san-co-dinh-la-gi.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *