Thủ Tục Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Năm 2022

Trong quá trình phát triển quy mô kinh doanh, nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thành lập địa điểm kinh doanh tại nhiều nơi. Tuy nhiên, việc thành lập địa điểm kinh doanh phải được thực hiện theo quy định pháp luật. Vậy, Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh như thế nào?

Thủ Tục Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Năm 2022
Thủ Tục Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh Năm 2022

Dịch vụ báo cáo tài chính

 1. Địa điểm kinh doanh là gì?

  Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh cụ thể. Trước đây, theo Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định địa điểm kinh doanh được cấp trong 01 nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, tuy nhiên theo Luật doanh nghiệp 2014 quy định địa điểm kinh doanh sẽ được cấp một Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh riêng.

  Gần đây, các quy định liên quan đến doanh nghiệp có sự sửa đổi bổ sung, Nội bật là nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 năm 2018 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ – CP hướng dẫn về thủ tục doanh nghiệp  đã có một số điểm mới như sau:

  “Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh”.

  Như vậy, theo Nghị định 108/2018/NĐ-CP doanh nghiệp có quyền thành lập địa điểm kinh doanh ở bất cứ đâu, trong phạm vi cùng tỉnh với trụ sở chính hoặc đặt địa điểm kinh doanh tại các tỉnh thành khác nhau.

  Quy định này mở rộng quyền phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp so với trước đây.Cụ thể  có thể hiểu như sau:

  – Thành lập địa điểm kinh doanh cùng phường với trụ sở chính của công ty;

  – Thành lập địa điểm kinh doanh cùng quận với trụ sở chính công ty;

  – Thành lập địa điểm kinh doanh cùng tỉnh với trụ sở chính công ty;

  – Thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của công ty.

 2. Phân biệt chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

  Ngoài trụ sở chính, các doanh nghiệp còn có thể thành lập chi nhánh công ty, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh. Mỗi loại hình sẽ có những quyền lợi, nghĩa vụ và điều kiện khác nhau.

  Chúng tôi đã lập bảng so sánh đặc điểm của ba loại hình kinh doanh này để mọi người tiện lợi khi tham khảo.

  Đặc điểm

  Chi nhánh

  Văn phòng đại diện

  Địa điểm kinh doanh

  Định nghĩa

  Là đơn vị chịu sự quản lý, điều hành của doanh nghiệp Là đơn vị chịu sự quản lý, điều hành của doanh nghiệp Là nơi tiến hành các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  Nhiệm vụ

  Thực hiện chức năng của doanh nghiệp Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích doanh nghiệp Kinh doanh ngoài trụ sở chính

  Điều kiện

  Ngành nghề kinh doanh đồng nhất với doanh nghiệp Nội dung hoạt động đúng với doanh nghiệp Được đặt trong cùng 1 tỉnh/thành phố với trụ sở chính hoặc khác tỉnh/thành phố với trụ sở chính

  Quyền lợi

  Ký kết các hợp đồng kinh tế Trưng bày, giới thiệu sản phẩm,dịch vụ Thực hiện các hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của doanh nghiệp

  Như vậy:

  (i) Loại hình chi nhánh sẽ phù hợp với công ty có nhu cầu kinh doanh bên ngoài tỉnh/thành phố

  (ii) Loại hình văn phòng đại diện không có chức năng xúc tiến thương mại nên không thể trực tiếp ký hợp đồng, do đó, chỉ phù hợp với việc là nơi giới thiệu sản phẩm/dịch vụ công ty cung cấp tới khách hàng.

  (iii) Loại hình địa điểm kinh doanh phù hợp với Công ty muốn mở rộng địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính nhưng trong cùng tỉnh/thành phố hoặc khác tỉnh/thành phố

 3. Ưu điểm và nhược điểm khi thành lập địa điểm kinh doanh công ty

  – Ưu điểm địa điểm kinh doanh

  Thành lập địa điểm kinh doanh có rất nhiều ưu điểm hơn so với chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện. Cụ thể:

  + Địa điểm kinh doanh không có mã số thuế mà chỉ có mã số đơn vị trực thuộc.

  + Các loại thuế đối với địa điểm kinh doanh cũng rất đơn giản. Địa điểm kinh doanh chỉ nộp thuế môn bài hằng năm là 1.000.000, VNĐ.  Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 156. Khai thuế môn bài quy định: “1. Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.”

   + Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh đơn giản, nhanh chóng hơn.

  + Khi chấm dứt địa điểm kinh doanh: Trường hợp doanh nghiệp không có nhu cầu muốn kinh doanh lại địa điểm kinh doanh đã đăng ký thì làm thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, thủ tục rất gọn nhẹ, nhanh chóng thường chỉ từ 05-07 ngày làm việc thực hiện tại Cơ quan đăng ký kinh doanh đặt trụ sở; không phải làm các thủ tục chốt thuế hay trả con dấu chấm dứt hoạt động như chi nhánh, Văn phòng đại diện.

  – Nhược điểm của địa điểm kinh doanh:

  Địa điểm kinh doanh không có quyền đăng ký con dấu riêng và phải kê khai thuế phụ thuộc công ty mẹ và không có tư cách pháp nhân.

 4. Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh công ty gồm những gì?

  Hồ sơ lập địa điểm kinh doanh bao gồm:

  – Thông báo lập địa điểm kinh doanh: Theo mẫu quy định tại Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT

  Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

  + Mã số doanh nghiệp;

  + Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở);

  + Tên địa điểm kinh doanh:

  + Địa chỉ của địa điểm kinh doanh:

  + Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh

  + Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

  – Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh công ty;

  – Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục lập địa điểm kinh doanh

  – Bản sao chứng thực CMTND/Căn cước/Hộ chiếu của người nộp hồ sơ

 5. Quy trình thành lập địa điểm kinh doanh công ty như thế nào?

  Quy trình thành lập địa điểm kinh doanh sẽ được thực hiện như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị thông tin cho việc thành lập địa điểm kinh doanh;

  Doanh nghiệp cần chuẩn bị thông tin cho việc thành lập địa điểm kinh doanh như thông tin địa chỉ địa điểm kinh doanh, người đứng đầu địa điểm kinh doanh….vv.

  Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh theo quy định;

  Hồ sơ là tại liệu quan trọng và là căn cứ để cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận thành lập địa điểm cho doanh nghiệp, chi tiết hồ sơ đã được chúng tôi trình bày ở nội dung trên.

  Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập địa điểm đến Phòng Đăng ký kinh doanh

  Sau khi soạn thảo xong hồ sơ, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ bằng hình thức online (trực tuyến) qua công thông tin quốc gia

  Bước 4: Phòng Đăng ký kinh doanh xử lý hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

  Hồ sơ sau khi được nộp sẽ được sở kế hoạch đầu tư xem xét tính hợp pháp để tiến hành cấp giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh hoặc yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

  Bước 5: Cấp giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh công ty

  Sau khi thẩm định và xác nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, sở kế hoạch đầu tư sẽ tiến hành cập giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp và đăng thông tin thông tin địa điểm trên cơ sở dữ liệu.

 6. PHÚC DUY  cung cấp dịch vụ thành lập Địa điểm kinh doanh công ty

  Khi có nhu cầu thành lập địa điểm kinh doanh. Quý khách hàng có thể liên hệ với PHÚC DUY để được tư vấn và sử dụng dịch vụ. Về thời gian đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh công ty. Chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh nhanh nhất cho quý khách hàng. Hơn nữa, PHÚC DUY có đội ngũ chuyên viên đã có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực này nên hồ sơ được soạn chính xác nên khả năng đăng ký thành công rất cao, tiết kiệm công sức và thời gian đăng ký.

  Khi cần hướng dẫn về thủ tục thành lập Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty PHÚC DUY để được tư vấn các vấn đề liên quan như:

  – Tư vấn quy trình thủ tục thành lập Địa điểm kinh doanh công ty cổ phần

  – Hướng dẫn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo thành lập Địa điểm kinh doanh cổ phần theo đúng quy định;

  – Nhận ủy quyền và thay khách hàng làm thủ tục đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

  – Chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng và sự hợp tác từ khách hàng.

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Chơn Thành, Bình Phước

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *