Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi thành lập và hoạt động có thể bị lỗ và bị doanh nghiệp khác mua lại và sáp nhập với doanh nghiệp đó. Vậy khi doanh nghiệp sáp nhập có cần phải quyết toán thuế không? Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp như thế nào? Cùng Phúc Duy tìm hiểu vấn đề này nhé.

>>>> Dịch vụ tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp của Cty Phúc Duy

Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp
Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp
 1. 1. Sáp nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp là gì?

  Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập.

  Quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp là việc tập hợp và kiểm tra lại toàn bộ khối lượng, giá trị, tính hợp lệ… của toàn bộ nội dung công việc đã làm của công ty bị sáp nhập đối với công ty nhận sáp nhập. Theo đó, quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp có nghĩa là xác định lại số liệu kế toán của công ty bị sáp nhập trong 1 kỳ hoặc 1 giai đoạn cụ thể trước khi sáp nhập.

  >>>> Hướng dẫn thủ tục thông báo mẫu con dấu cho CTCP

 2. Nội dung pháp luật về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi CTCP thực hiện sáp nhập

  Đối với công ty cổ phần thực hiện việc sáp nhập. Theo quy định tại Khoản 4, Điều 12 Thông tư 156/2013 TT/BTC. Công ty sẽ phải nộp tờ khai quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp. Đến thời điểm có quyết định về việc sáp nhập doanh nghiệp.

  Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Và khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động. Việc lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là theo năm tài chính hoặc năm dương lịch. Và thời hạn cuối nộp tờ khai là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

  Bên cạnh đó, tại Điều 3, Khoản 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC. Nếu doanh nghiệp khi sáp nhập mà năm cuối cùng khi sáp nhập ngắn hơn 3 tháng. Thì được phép cộng với kỳ tính thuế năm trước đó để tạo kỳ tính thuế mới. Doanh nghiệp khi sáp nhập kỳ tính thuế năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng. Doanh nghiệp có thể gộp hồ sơ quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp. Với hồ sơ quyết toán thuế của năm trước. Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng. Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

 3. Các loại thuế cần quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

  • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm
  • Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp sáp nhập.
 4. Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Doanh ghiệp khi tiến hành sáp nhập với nhau thì phải tiến hành quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành bao gồm hồ sơ cụ thể như sau:

  • Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.
  • Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp sáp nhập.
  • Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

  + Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.

  + Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN.

  – Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Mẫu số 03-3A/TNDN; Mẫu số 03-3B/TNDN;  Mẫu số 03-3C/TNDN

  – Phụ lục số thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-4/TNDN.

  – Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo mẫu số 03-5/TNDN.

  – Phụ lục báo cáo trích, sử dụng quỹ khoa học và công nghệ (nếu có) theo mẫu số 03-6/TNDN.

  – Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN.

  – Phụ lục tính nộp thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp có các đơn vị sản xuất hạch toán phụ thuộc ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khác với địa phương nơi đóng trụ sở chính (nếu có) theo mẫu số 03-8/TNDN.

  >>>> Quyết toán thuế với Doanh nghiệp mới thành lập ?

 5. Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

  Bước 1: Người nộp thuế phải tính, xác định số tiền thuế phải nộp ngân sách Nhà nước

  Bước 2: Người nộp thuế tiến hành nộp hồ sơ quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp vào kho bạc nhà nước. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế sáp nhập chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp sáp nhập.

  Như vậy doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp sáp nhập.

Xem thêm: https://phucduy.net/dich-vu-ke-toan/dich-vu-lam-bao-cao-thue-cua-phuc-duy-2.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *