Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại cơ cấu doanh nghiệp sao cho phù hợp với quy mô và định hướng phát triển của doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật thì buộc họ phải tiến hành chuyển đổi loại hình doanh nghiệp khác nếu không muốn bị buộc phải giải thể.

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022
Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022

Giải thể công ty cổ phần

 1. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên
  • Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên, công ty cổ phần
  • Chuyển đổi loại hình Công ty TNHH hai thành viên thành công ty TNHH một thành viên công ty cổ phần
  • Chuyển đổi loại hình Công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên, công ty TNHH một thành viên
 2. Điều kiện chuyển đổi loại hình công ty TNHH thành công ty Cổ Phần

  Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ phần theo nếu đáp ứng đủ 1 trong các điều kiện dưới đây:

  • Chuyển đổi bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • Chuyển đổi không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức/cá nhân khác;
  • Chuyển đổi bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
  • Kết hợp các phương thức trên

  Khi thực hiện chuyển đổi, Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 3. Điều kiện chuyển đổi loại hình công ty Cổ phần thành công ty TNHH 1TV

  Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp này là gì? Công ty cổ phần có thể chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên nếu có một trong các điều kiện sau:

  • Công ty cổ phần chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định.
  • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
  • Một tổ chức/ cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần. Công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã đăng ký. Công ty chuyển đổi sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

 4. Điều kiện chuyển đổi loại hình công ty Cổ Phần thành công ty TNHH 2 thành viên

  Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo cách sau đây:

  • Chuyển đổi sang công ty TNHH đồng thời với chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần của toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • Chuyển đổi sang công ty TNHH đồng thời với huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
  • Chuyển đổi mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
  • Kết hợp các cách trên.

  Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trong trường hợp này đó là Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định.

 5. Điều kiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH

  Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty TNHH theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đủ các điều kiện sau đây:

  • Có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 28
  • Chủ công ty tư nhân phải là chủ sở hữu công ty hoặc thành viên
  • Chủ công ty tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
  • Chủ công ty tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa thanh toán của công ty tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
  • Chủ công ty tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của công ty tư nhân.
 6. Hồ sơ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

  • Quyết định về việc chuyển đổi ( Chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên; Hội đồng thành viên của công ty đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần)
  • Biên bản họp về việc chuyển đổi
  • Giấy đề nghị thay đổi loại hình Công ty
  • Danh sách thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty cổ phần)
  • Dự thảo Điều lệ Công ty chuyển đổi ( đối với công ty TNHH và công ty cổ phần)
  • Hợp đồng chuyển nhượng ( không áp dụng cho hình thức chuyển đổi từ DNTN thành công ty TNHH)
 7. Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty tại Phúc Duy

   Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì?

   • Tuy với từng loại hình chuyển đổi mà doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị những hồ sơ khác nhau.
   • Bộ hồ sơ chung sẽ gồm những thành phần sau:
    1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (theo mẫu);
    2. Quyết định bằng văn bản và bản sao phiên bản họp về việc quyết định thay đổi;
    3. Điều lệ công ty;
    4. Danh sách thành viên;
    5. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư và giấy phép đầu tư;

               Quy trình cung cấp dịch vụ tại Phúc Duy:

   1. Soạn thông báo chuyển đổi loại hình công ty (do người đại diện pháp luật ký);
   2. Soạn quyết định chuyển đổi loại hình công ty (do chủ sở hữu hoặc chủ tịch hội đồng thành viên ký);
   3. Soạn hợp đồng chuyển nhượng phần góp vốn các cổ đông (nếu có);
   4. Đăng ký điều lệ công ty mới;
   5. Soạn danh sách các thành viên cổ đông cũ và mới;
   6. Chuẩn bị đầy đủ các mục lục hồ sơ theo quy đinh của Sở KH ĐT;
   7. Soạn tờ khai người nộp hồ sơ;
   8. Soạn giấy Ủy Quyền để đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH ĐT;
   9. Nộp thông báo thay đổi về việc chuyển đổi loại hình công ty đến cơ quan thuế;
   10. Bàn giao giấy Đăng Ký Kinh Doanh và con dấu tận nơi cho bạn.Chi phí chuyển đổi.

Xem thêm:THỦ TỤC KHẮC DẤU CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP TỪ NĂM 2022

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0335 36 68 68