Thay đổi đăng ký kinh doanh vì thay đổi người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp tham gia các giao dịch, tham gia tố tụng,… Vậy nếu doanh nghiệp muốn thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải tiến hành theo thủ tục như thế nào?

Doanh nghiệp nào được cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử?

 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty là gì?

  Người đại diện theo pháp luật của công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

  Có thể hiểu người đại diện theo pháp luật của công ty là :

  – Phải là cá nhân, khác với thành viên hay chủ sở hữu công ty có thể là một cá nhân hay tổ chức thì người đại diện theo pháp luật bắt buộc phải là cá nhân

  – Người đại diện theo pháp luật có thể là cá nhân mang quốc tịch trong hoặc ngoài nước.

  – Công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật, tuy nhiên phải thể hiện rõ trong điều lệ, nội quy công ty

  – Luôn phải đảm bảo có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam

  – Người đại diện theo pháp luật có thể đồng thời là chủ sở hữu, thành viên công ty, hoặc cổ đông sáng lập của công ty.

 2. Điều kiện để là người đại diện theo pháp luật công ty năm 2022?

  Tương tự như chủ sở hữu/thành viên góp vốn hoặc cổ đông công ty khi thành lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của công ty cũng phải không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014, cụ thể :

  – Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức

  – Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

  – Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Trừ những người được cử làm đại diện. Theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

  – Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự. Hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

  – Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù. Quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc,…

  Ngoài các trường hợp trên, công ty có thể có quy định. Hoặc điều kiện riêng cho người đại diện theo pháp luật của công ty như phải có năng lực kinh nghiệm 05 năm trở lên. Có bằng cấp chuyên môn lĩnh vực quản lý…vv.

 3. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty

  Cũng giống như với việc thành lập công ty. Khi thực hiện thủ tục thay đổi người đại diện. Doanh nghiệp cũng phải chuẩn bi một bộ hồ sơ đầy đủ để nộp lên cơ quan Nhà nước thụ lý, giải quyết. Tuy nhiên khác với hồ sơ thành lập. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm những giấy tờ sau:

  – Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật;

  – Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

  – Quyết định, Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật:

  + Công ty TNHH 1 thành viên : Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

  + Công ty TNHH 2 thành viên trở lên : Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật

  + Công ty Cổ phần :

  (i) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông. Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

  (ii) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trường hợp không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty

  – Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân. ( Chứng minh nhân dân, căn cước công dân , Hộ chiếu,….) của người đại diện theo pháp luật mới của công ty;

  – Văn bản ủy quyền cho tổ chức/ cá nhân thực hiện thủ tục với cơ quan nhà có thẩm quyền.

 4. Các bước thay đổi người đại diện theo pháp luật như thế nào?

  Thay đổi người đại diện theo pháp luật sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1: Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật công ty mới

  Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ sở hữu công ty/chủ tịch hội đồng quản trị sẽ tiến hành bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật mới cho công ty để thay thế cho người cũ.

  Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện của doanh nghiệp

  Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật đã được chúng tôi trình bày ở trên. Doanh nghiệp cần soạn thảo đầy đủ các đầu mục hồ sơ. Điền đầy đủ thông tin hoặc liên hệ với Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ soạn thảo.

  Lưu ý: Khi doanh nghiệp tiến hành thay đổi người đại diện theo pháp luật nếu trên đăng ký doanh nghiệp chưa có thông tin số điện thoại, kế toán công ty hoặc chưa cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc chưa phân mã ngành theo hệ thống mã ngành kinh tế  theo quy đinh Quyết định 27/2019/Qđ-Ttg doanh nghiệp cần thực hiện, bổ sung để tiến hành thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật.

  Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện công ty tới phòng đăng ký kinh doanh

  Hiện nay, việc nộp hồ sơ thành lập công ty được thực hiện qua 2 bước là nộp online và nộp hồ sơ giấy đến cơ quan Nhà nước.

  *Nộp hồ sơ qua mạng: Doanh nghiệp Nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp “dangkykinhdoanh.gov.vn”

  – Tiến hành đăng ký tài khoản kinh doanh (trong trường hợp chưa có tài khoản đăng ký kinh doanh và đăng ký lần đầu)

  – Doanh nghiệp nhập thông tin thay đổi người đại diện trên tài khoản;

  – Tiến hành  scan hồ sơ dạng pdf rồi gắn lên tài khoản. Và ấn nộp hồ sơ vào phòng đăng ký kinh doanh

  Phòng đăng ký kinh doanh xem xét xử lý hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc

  Trường hợp hồ sơ chưa chính xác, Phòng đăng ký kinh doanh. Sẽ ra thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ theo yêu cầu.

  Nếu hồ sơ bị thông báo, doanh nghiệp sửa hồ sơ theo ý chuyên viên và nộp lại hồ sơ qua mạng. Thời gian nộp hồ sơ được tính lại từ đầu.

  Nếu hồ sơ hợp lệ thì doanh nghiệp tiến hành in Giấy biên nhận. Và Thông báo nộp hồ sơ qua mạng điện tử hợp lệ và nộp lên Phòng đăng ký kinh doanh

  *Nộp hồ sơ bản giấy : Doanh nghiệp mang toàn bộ các giấy tờ kể trên đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

  Lệ phí Nhà nước cho việc thay đổi người đại diện theo pháp luật là 100.000 đồng

  Việc nộp hồ sơ bản giấy để đối chiếu thông tin giữa bản scan và bản giấy đã chính xác và trùng khớp hay chưa. Nếu có sự sai sót, công ty phải sửa đổi và nộp lại.

  Bước 4: Ghi nhận người đại diện theo pháp luật công ty mới trên ĐKKD

  Trường hợp hồ sơ giấy và online trùng khớp, đầy đủ. Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật

  Bước 5: Thông báo việc thay đổi người đại diện theo pháp luật tới một số cơ quan

  Sau khi hoàn thành việc thay đổi người đại diện theo pháp luật. Doanh nghiệp sẽ cần tiến hành thủ tục ghi nhận việc này tại 1 số giấy tờ như: Tài khoản ngân hàng doanh nghiệp…vv.

Xem thêm: Dịch Vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022 tại Bình Phước

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0335 36 68 68