Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn

Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn giữa biên bản hủy hóa đơn và biên bản thu hồi hóa đơn. Song thực tế, đây lại là 2 loại biên bản hoàn toàn khác nhau, áp dụng cho các trường hợp hoàn toàn khác nhau. Cùng PHÚC Duy tìm hiểu về Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn.

>>> Thủ tục chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử năm 2021

>>> Phân biệt xoá bỏ hóa đơn và hủy hóa đơn tại Bình Dương

 

Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn
Sự khác nhau giữa biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản hủy hóa đơn
 1. Biên bản hủy hóa đơn:

  Biên bản bản hủy hóa đơn là biên bản ghi nhận lại diễn biến sự việc đã diễn ra trong quá trình hủy hóa đơn mà đối tượng thực hiện hủy cũng đồng thời là đối tượng nắm giữ và sử dụng hóa đơn. Biên bản hủy hóa đơn dùng để ghi nhận việc sai sót hóa đơn dẫn đến phải hủy và cam kết hai bên không kê khai thuế hóa đơn đã viết sai phải hủy. Theo thông tư 39/2014/TT-BTC doanh nghiệp khi cung ứng hàng hóa dịch vụ có hóa đơn viết sai thực hiện thủ tục lập biên bản thu hồi hóa đơn và biên bản điều chỉnh hóa đơn thay cho mẫu biên bản hủy hóa đơn cũ.

  Biên bản hủy hóa đơn sẽ được áp dụng với những trường hợp:

  • Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.
  • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải tiến hành hủy hóa đơn.
  • Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.
  • Trong trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (ngoại trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế) => Tổ chức, hộ, cá nhân phải tiến hành hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày, kể từ ngày thông báo của cơ quan thuế hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.
  • Các loại hóa đơn đã lập phải được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.
  • Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

   Thủ tục hủy hóa đơn:

  – Hủy hóa đơn của tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh

  • Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh phải lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy.
  • Tổ chức kinh doanh phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức.
  • Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi hủy hóa đơn.
  • Các thành viên Hội đồng hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

  – Hủy hóa đơn của cơ quan thuế:

  • Cơ quan thuế thực hiện hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in đã thông báo phát hành chưa bán hoặc chưa cấp nhưng không tiếp tục sử dụng.
  • Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định quy trình hủy hóa đơn do Cục thuế đặt in.
 2. Biên bản thu hồi hóa đơn

  Căn cứ tại Điều 20, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài Chính có quy định như sau:

  • Trong trường hợp hóa đơn lập sai đã giao hoặc chưa giao cho người mua;
  • Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa; cung ứng dịch vụ hoặc hoá đơn đã lập và giao cho người mua; người bán và người mua chưa kê khai thuế nay lập lại hóa đơn mới;
  • Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn khi trả lại hàng hóa;

  => Bên bán sẽ tiến hành lập biên bản thu hồi hóa đơn với các đã lập.

  Khi nào thì đơn vị kinh doanh phải lập biên bản thu hồi hóa đơn?

  • Bên bán đã lập và giao cho bên mua nhưng hóa đơn bị viết sai.
  • Cả hai bên bán và mua chưa sử dụng hóa đơn có sai sót để kê khai thuế.

  Phải thể hiện được lý do thu hồi trong biên bản thu hồi hóa đơn. Người bán sẽ gạch chéo các liên lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

  Những chú ý khi thực hiện lập biên bản thu hồi hóa đơn

  • Phải cùng Ngày trên trên biên bản thu hồi hóa đơn và ngày trên hóa đơn mới.
  • Trên biên bản thu hồi hóa đơn phải có: Lý do thu hồi, thu hồi hóa đơn số… ngày tháng … ký hiệu … và xuất hóa đơn mới số … ngày tháng … ký hiệu ….
  • Sau khi lập xong biên bản thu hồi hóa đơn 2 bên phải ký, ghi rõ họ tên (Thường là người đại diện pháp luật). Và đóng dấu vào biên bản thu hồi hóa đơn xác nhận -> Xuất lại hóa đơn mới.

Xem thêm: https://phucduy.net/dich-vu-ke-toan/dich-vu-lam-bao-cao-thue-cua-phuc-duy-2.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *