Quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu về hóa đơn điện tử theo đúng lộ trình

Thực hiện Quyết định số 206/ QĐ-BTC, ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Công văn số 1798/CTHBI-TTHT, ngày 20/4/2022 về việc giao chỉ tiêu đăng ký sử dụng HĐĐT đến từng đơn vị, công chức thuế.

Theo lộ trình, đến hết ngày 31/5/2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6/2022 phải hoàn thành 100% số lượng doanh nghiệp (DN), tổ chức, hộ kinh doanh (HKD) đang hoạt động phải sử dụng HĐĐT. Theo đồng chí Phạm Văn Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh. Quyết tâm cao nhất, lãnh đạo Cục Thuế đã giao nhiệm vụ, chỉ tiêu hoàn thành đến từng cán bộ, công chức, huy động toàn bộ nguồn lực tham gia công tác triển khai HĐĐT.

Đến ngày 20/5/ 2022, toàn tỉnh có 2.673 DN, tổ chức, HKD nộp thuế theo phương pháp kê khai đã đăng ký và chuyển đổi sử dụng HĐĐT, đạt 84%, một số đơn vị đã đạt và vượt chỉ tiêu giao gồm: Chi cục Thuế khu vực Cao Phong – Tân Lạc 99%, Chi cục Thuế huyện Mai Châu 98%, Chi cục Thuế huyện Lương Sơn 93%.

Nếu tính số lượng tổ chức, DN (không bao gồm: Tổ chức, DN đang bị cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn, đang hoạt động nhưng chưa sử dụng hóa đơn và các loại hình kinh tế: văn phòng đại diện; đơn vị sự nghiệp; cơ quan hành chính; đơn vị vũ trang; tổ chức khác) thì đã đạt 85%, có 4 đơn vị đến ngày 20/5/2022 đạt tỷ lệ đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử (HĐĐT) trên 90% là: Chi cục Thuế khu vực Cao Phong – Tân Lạc 98%, Chi cục Thuế huyện Mai Châu 98% và Chi cục Thuế huyện Lương Sơn 92%, Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn – Yên Thủy 90%; tuy nhiên, vẫn còn 4 đơn vị tỷ lệ đăng ký sử dụng HĐĐT thấp hơn bình quân chung.

Để đảm bảo đến hết ngày 31/5/ 2022 phải hoàn thành 90% và đến hết ngày 30/6 phải hoàn thành 100% số lượng DN, tổ chức, HKD đang hoạt động sử dụng HĐĐT theo đúng lộ trình, Phó Cục trưởng Phạm Văn Phong đề nghị các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai HĐĐT trên địa bàn quản lý, tập trung thực hiện các nội dung Cục Thuế đã chỉ đạo tại Công văn số 2279/CTHBI-TTHT, ngày 10/5/2022.

Đối với các đơn vị đã đạt trên 90% đăng ký sử dụng HĐĐT tiếp tục phát huy thành tích. Hoàn thành mục tiêu đạt 100% đăng ký sử dụng HĐĐT ngay trong tháng 5. Đối với các đơn vị chưa đạt trên 90% đăng ký sử dụng HĐĐT. Tiếp tục đôn đốc để tối thiểu đạt 90% đăng ký sử dụng HĐĐT trong tháng 5.

Đôn đốc người nộp thuế đăng ký sử dụng HĐĐT theo danh sách cần ưu tiên. Danh sách các DN đã đăng ký sử dụng HĐĐT khi thành lập DN. theo Nghị định số 122/2020/NĐ-CP, ngày 15/10/2020, đồng thời thông báo tới từng DN, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo phương pháp kê khai thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT thực hiện đăng ký sử dụng HĐĐT trong tháng 5.

Bộ phận công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp các nhà cung cấp dịch vụ. Đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 32/ 2011/TT-BTC. Ngày 14/3/2011 sang sử dụng HĐĐT theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC đảm bảo đạt 100% trong tháng 5.

Để hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục Thuế tiếp tục tăng cường triển khai. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố để đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web:  phucduy.net

0335 36 68 68