Mức phạt kê khai sai và làm sai tờ khai thuế

Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế. Khai dẫn hoặc không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc dẫn hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn.

>>>> Hướng dẫn lập thư tra soát online khi sai sót thông tin trên chứng từ nộp thuế

Mức phạt kê khai sai và làm sai tờ khai thuế
Mức phạt kê khai sai và làm sai tờ khai thuế
 1. Căn cứ theo điều 12 nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định như sau:

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

  2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế;

  b) Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định này.

  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều này;

  b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

  >>>> Chính phủ ban hành quy định về kinh doanh hàng miễn thuế.

 2. Kê khai thuế sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

  a. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế kịp thời điều chỉnh

  Tăng số thuế được miễn, giảm. Người nộp thuế kịp thời phát hiện và đã ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

  b. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế chưa điều chỉnh

  Số lượng thuế được miễn, giảm. Người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai kê khai thuế. Khi bị cơ quan, công ty có thẩm quyền phát hiện. Người kê khai sai đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước. Kịp thời trước thời điểm cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế..

  c. Đã xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế

  – Số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế. Xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế. Nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu; có mức độ nhẹ và tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước; kịp thời trước thời điểm cơ quan; công ty có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận xử phạt theo mức phạt tiền.

  – Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ cũng làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn .

 3. Mức xử phạt đối với các hành vi kê khai sai

  – Là 20% được tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm (cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế).

  – Trường hợp người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Hoặc tăng số tiền thuế được hoàn  thì phải nộp đủ số tiền thuế đã khai thiếu, nộp cao hơn số tiền thuế được hoàn. Và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn.

  – Trường hợp, người nộp thuế có hành vi khai sai quy định; tại Khoản 1 Điều này nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp; hoặc chưa được hoàn thuế, miễn thuế; giảm thuế thì không bị xử phạt theo quy định tại Điều này mà bị xử phạt theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Thông tư này, cụ thể như sau:

  “Điều 8. Xử phạt đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế4. Phạt tiền 2.100.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 12, Khoản 7 Điều 13 Thông tư này.

  b) Có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.”

  (Theo điều 12 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ tài chính)

  – Trường hợp đối với hành vi khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế

  “1. Phạt tiền 700.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

  2. Phạt tiền 1.050.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

  3. Phạt tiền 1.400.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.”

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/phuc-duy-cung-cap-cac-dich-vu-phap-ly-gi.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *