Mối quan hệ giữa Tài sản và Nguồn vốn trong kế toán

Tài sản và nguồn vốn có mối quan hệ mật thiết với nhau, biểu hiện ở việc nguồn vốn hình thành nên tài sản. Cùng PHÚC DUY tìm hiểu về mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn trong kế toán.

>>>> Thuế là gì? Các loại thuế? Vai trò của thuế tại Bình Phước

Mối quan hệ giữa Tài sản và Nguồn vốn trong kế toán
Mối quan hệ giữa Tài sản và Nguồn vốn trong kế toán
 1. Tài sản của doanh nghiệp

  Tài sản của đơn vị là toàn bộ những nguồn lực kinh tế mà đơn vị đang nắm giữ, sử dụng cho hoạt động của đơn vị, thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

  • Đơn vị có quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát và sử dụng trong thời gian dài
  • Có giá phí xác định
  • Chắc chắn thu được lợi ích trong tương lai từ việc sử dụng nguồn lực này

  Tài sản của đơn vị có thể phân loại như sau:

  1/ Tài sản cố định: Nhà cửa, máy móc, thiết bị, kho tàng, phương tiện vận tải

  2/ Các loại nguyên vật liệu (nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu)

  3/ Công cụ, dụng cụ

  4/ Hàng hoá, thành phẩm

  5/ Tiền mặt

  6/ Tiền gửi ngân hàng

  7/ Các loại chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu)

  8/ Các khoản nợ phải thu: Phải thu của khách hàng, tạm ứng, phải thu nội bộ, phải thu khác…

  9/ Tài sản cố định vô hình khác: Quyền phát hành, bằng phát minh, sáng chế, nhãn hiệu, tên thương mại, chương trình phần mềm, quyền sử dụng đất,…

 2. Nguồn vốn của doanh nghiệp

  Nguồn vốn là nguồn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp. Nguồn vốn cho biết tài sản của doanh nghiệp do đâu mà có và doanh nghiệp phải có những trách nhiệm kinh tế, pháp lý đối với tài sản của mình.

  Nguồn vốn của doanh nghiệp gồm 2 loại: Nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản Nợ phải trả.

  * Nguồn vốn chủ sở hữu: Là số vốn do các chủ sở hữa đóng góp tạo nên, đơn vị không phải cam kết trả nợ.

  Tùy theo hình thức sở hữu mà nguồn vốn chủ sở hữu có thể do Nhà nước cấp, do cổ đông hoặc xã viên góp cổ phần, nhận vốn góp liên doanh, hoặc do chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH đầu tư vốn.

  Nguồn vốn chủ sở hữu được phân chia thành các khoản sau:

  1/ Nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu

  2/ Lợi nhuận chưa phân phối

  3/ Các loại quỹ chuyên dùng: Quỹ đầu tư phát triển; Quỹ khen thưởng và phúc lợi; Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản…

  * Nợ phải trả: Là số vốn vay, chiếm dụng của tổ chức cá nhân khác mà đơn vị có nghĩa vụ phải thanh toán (đơn vị phải cam kết trả nợ).

  Nợ phải trả bao gồm các khoản:

  1/ Phải trả người bán

  2/ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

  3/ Phải trả người lao động

  4/ Phải trả nội bộ

  5/ Vay và nợ thuê tài chính

  6/ Nhận ký quỹ, ký cược…

  7/ Người mua ứng trước tiền hàng

  8/ Phải trả phải nộp khác

  >>>>> Sự khác biệt giữa đại lý thuế và dịch vụ kế toán tại Bình Dương

 3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TÀI SẢN – NGUỒN VỐN

  Bất kỳ một tài sản nào cũng được hình thành từ một hoặc 1 số nguồn nhất định hoặc ngược lại 1 nguồn vốn nào đó bao giờ cũng là nguồn đảm bảo cho 1 hoặc 1 số tài sản. Xét trên quan điểm nghiên cứu triết học duy vật biện chứng, tìa sản và nguồn vốn là hai mặt của đối tượng gọi chung là “TÀI SẢN”. Thuật ngữ “tài sản” không hoàn toàn đồng nhất với thuật ngữ tài sản trước đó. Nó được sử dụng ở đây để chỉ một thực thể đang thực tế tồn tại, thực tế này có thể biểu hiện dưới dạng vật chất hoặc phi vậy chất. khi đứng trước sự tồn tài tại một “Tài Sản” như thế ta phải nghĩ đến 2 mặt đó là:
  •  Giá trị của “Tài Sản”  bằng bao nhiêu?. Trả lời câu hỏi này chính là biểu hiện cuả mặt tài sản
  • Tài Sản”này được hình thành từ nguồn vốn nào? Hoặc do đâu mà có? Phục vục cho mục đích gì, sử dụng cho bộ phận nào? Trả lời cho các câu hỏi này chính là biểu hiện của mặt nguồn vốn. Xuất phát từ việc phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn như trên, ta có các phương trình kế toán như sau:

  PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN TỔNG QUÁT

  • Tổng giá trị tài sản = tổng nguồn vốn   (1)                                                            
  • Tổng giá trị tài sản= tổng nguồn vốn chủ sở hữu + tổng nợ phải trả (2)

  PHƯƠNG TRÌNH KẾ TOÁN CƠ BẢN

  • Tổng NV chủ sở hữu = Tổng giá trị tài sản- Tổng nợ phải trả (3)                         
  • Phương trinh số (3) được gọi là phương trình kế toán cơ bản bởi vì qua phương trình này ta có thể đánh giá được khả năng tự chủ về tài chính của một doanh nghiệp

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/tra-cuu-no-thue-hai-quan-to-khai-doi-voi-doanh-nghiep-ca-nhan.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *