Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2022

Khi lập giấy nộp tiền thuế môn bài, doanh nghiệp cần lưu ý một số quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính Phủ và Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính và một số văn bản pháp luật quan trọng khác. Nộp thuế môn bài (lệ phí môn bài) là nghĩa vụ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Doanh nghiệp cần nắm được thời hạn, mức nộp, các phương thức nộp giấy nộp tiền lệ phí môn bài đúng quy định.

Thủ tục kiểm tra thuế khi giải thể doanh nghiệp

 1.  Thuế môn bài là gì?

  Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phải nộp định kỳ hàng năm dựa trên vốn điều lệ/vốn đầu tư (đối với tổ chức) hoặc doanh thu theo năm (đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh).

 2. Thời hạn nộp tờ khai Lệ phí Môn bài

  Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định:

  Người nộp Lệ phí Môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí Môn bài nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

  => Như vậy đầu năm 2022 các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các trường hợp nêu trên thì thời hạn nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2022.

 3. Đối tượng nộp lệ phí môn bài

  Căn cứ theo Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP, đối tượng nộp lệ phí môn bài được xác định gồm các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ các trường hợp được miễn nộp lệ phí môn bài:
  – Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  – Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  – Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  – Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  – Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  – Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức nêu trên.
  – Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

 4. Mức thuế môn bài năm 2022

  Mức thuế môn bài hàng năm được xác định căn cứ theo mức vốn điều lệ công ty đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc điều lệ của hợp tác xã,… Chi tiết được phân theo các bậc như sau:

  MỨC VỐN ĐIỀU LỆ BẬC THUẾ MÔN BÀI MỨC THUẾ MÔN BÀI TIỂU MỤC
  Trên 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 3.000.000đ/năm 2862
  Dưới 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 2.000.000đ/năm 2863
  Đơn vị trực thuộc: CN, VPDD, DDKD,… Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 1.000.000đ/năm 2864
  Lưu ý: Các doanh nghiệp có tăng giảm vốn điều lệ cần nộp lại tờ khai thuế Môn bài.
 5. Các cách nộp thuế, lệ phí môn bài năm 2022

  Sau khi đã xác định được số thuế môn bài phải nộp, các bạn tiến hành kê khai theo 1 trong 3 cách dưới đây là:

  • Kê khai thuế môn bài trực tiếp với cơ quan thuế;
  • Kê khai thuế môn bài qua mạng mạng;
  • Kê khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK.

  Cách 1: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài trực tiếp

  – Nếu các bạn kê khai lệ phí môn bài theo cách trực tiếp (tức là các bạn sẽ mang Tờ khai lệ phí môn bài đi nộp trực tiếp cho cơ quan thuế và mang giấy nộp tiền vào ngân sách ra ngân hàng để nộp tiền) thì làm theo hướng dẫn sau:

  Lưu ý: Hiện tại chủ yếu là nộp qua mạng, nên nếu muốn nộp trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý Doanh nghiệp bạn xem họ có nhận trực tiếp không nhé!

  Bước 1: Lập tờ khai lệ phí môn bài ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

  Bước 2: Viết giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu số C1-02/NS ban hành kèm theo Thông tư 119/2015/TT-BTC.

  Bước 3: Sau khi hoàn thành hồ sơ, đem nộp trực tiếp cho Cơ quan Thuế.. Còn Giấy nộp tiền thì bạn ra Ngân hàng (địa điểm thu ngân sách nhà nước) để nộp.

  Cách 2: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng

  Chú ý:

  • Cách này thì yêu cầu doanh nghiệp phải mua Chữ ký số và đã đăng ký nộp thuế điện tử.
  • Các bạn sẽ đăng ký khai thuế điện tử, nộp tiền thuế điện tử trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn

  Cách Kê khai lệ phí môn bài trên trang thuế điện tử

  Bước 1: Đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI:

  – Đăng nhập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản chữ ký số của Doanh nghiệp.

  Chú ý: Khi đăng nhập thì phải đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường. Ví dụ: MST-QL là 2300976824-002-QL (Bắt buộc phải thêm chữ QL)

  * Trường hợp công ty bạn chưa đăng ký nộp tờ khai qua mạng bao giờ:

  Khi đăng nhập thành công ⇒ Các bạn bấm vào “Khai thuế” ⇒ “Đăng ký tờ khai” ⇒ Bấm vào “Đăng ký thêm tờ khai”

  ⇒ Tiếp các bạn kéo chuột tìm đền Mục THUẾ MÔN BÀI ⇒ Tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016) ⇒ Tiếp đo kéo xuống bấm “Tiếp tục” ⇒ Chấp nhận.

  ⇒ Như vậy là đăng ký Tờ khai thuế môn bài thành công ⇒ Bây giờ là có thể Kê khai thuế môn bài trực tuyến trên trang thuedientu rồi

  * Trường hợp công ty bạn đã từng nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng thì không cần phải vào đăng ký tờ khai mà vào “Kê khai trực tuyến”

  Bước 2: Kê khai thuế môn bài qua mạng trên trang thuế điện tử:

  – Bấm vào mục “Khai thuế” ⇒ “Kê khai trực tuyến” ⇒ Lựa chọn Tờ khai “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” ⇒ Kiểm tra Loại tờ khai có phải là Chính thức hay Bổ sung ⇒ Kiểm tra kỳ kê khai (có đúng năm doanh nghiệp mình thành lập không) ⇒ Tiếp tục.

  Kê khai lệ phí môn bài

  ⇒ Tiếp đó sẽ xuất hiện Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Các bạn sẽ khai trực tiếp trên Tờ khai này ⇒ Rồi nộp luôn trên trang thuedientu là xong.

  – Cách khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài.

  – Sau khi nhập xong các chỉ tiêu, các bạn bấm “Hoàn thành kê khai” ⇒ “Ký và nộp tờ khai” vậy là đã xong phần Tờ khai thuế môn bài rồi.

  ⇒ Các bạn có thể bấm vào mục “Tra cứu” ⇒ Vào phần “Tờ khai” ⇒ Để kiểm tra tình trạng Tờ khai nộp thành công hay chưa nhé.

  Bước 3: Nộp Tiền thuế môn bài:

  – Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bài. Có 2 cách để nộp như sau:

  + Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên cách 1)

  + Đăng ký và nộp tiền điện tử ⇒ Theo hướng dẫn bên dưới cách 3.

  Cách 3: Kê khai lệ phí môn bài trên HTKK:

  – Nếu kê khai trực tuyến như trên bị lỗi, các bạn có thể Kê khai Tờ khai thuế môn bài trên Phần mềm HTKK ⇒ Rồi kết xuất XML để nộp qua mạng nhé.

  – Cách này cũng yêu cầu phải có Chữ ký số nhé.

  Bước 1: Lập tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK:

  – Đăng nhập vào phần mềm HTKK ⇒ “Phí – Lệ phí” ⇒ Tờ khai lệ phí môn bài theo NĐ 139:

  ⇒ Tiếp đó các bạn Khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế môn bài như hướng dẫn trên Cách 2 nhé.

  ⇒ Kê khai xong các bạn Kết xuất XML ⇒ để nộp qua mạng. Cũng nộp trên trang thuedientu.gdt.gov.vn ⇒ Như trên cách 2 nhé.

  Bước 2: Nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng:

  – Sau khi kết xuất XML thành công ⇒ Các bạn đăng nhập vào trang “thuedientu.gdt.gov.vn”

  – Sau khi đăng nhập xong các bạn bấm vào “Khai thuế” ⇒ “Nộp tờ khai XML” ⇒ “Chọn Tờ khai” ⇒ Ký điện tử rồi nộp. 

  Như vậy là các bạn đã nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài qua mạng ⇒ Tiếp đến là nộp Tiền thuế môn bài nữa là xong.

  Bước 3: Nộp Tiền thuế môn bài:

  – Sau khi nộp xong Tờ khai lệ phí môn bài ⇒ Thì các bạn phải nộp Tiền lệ phí môn bài. Có 2 cách để nộp như sau:

  + Nộp qua kho bạc nhà nước (Ra ngân hàng nơi ủy nhiệm thu ngân sách để nộp, nhớ phải lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo mẫu trên cách 1)

  + Đăng ký và nộp tiền thuế môn bài điện tử qua mạng 

  Thuế môn bài cho văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

  Theo Công văn 1279/TCT-CS ngày 04/04/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn:

  • Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài;
  • Trường hợp văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.”

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/chien-luoc-ung-pho-voi-covid-19-danh-cho-cac-doanh-nghiep.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *