Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài 2022

Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài năm 2022 theo thông tư 80/2021/TT-BTC ban hành ngày 29/09/2021 và theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế về thời hạn nộp tờ khai và nộp tiền lệ phí Môn bài.

Kế toán có vị trí quan trọng như thế nào trong một doanh nghiệp?

Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài 2022
Hướng dẫn kê khai và nộp Lệ phí Môn bài 2022
 1. Kê khai Lệ phí Môn bài

  Theo Điều 5 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

  + Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

  + Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

  • Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP.
  • Nơi tiếp nhận Hồ sơ khai Lệ phí Môn bài năm 2021

  Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

  + Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

 2. Mức thuế môn bài năm 2022

  Mức thuế môn bài hàng năm được xác định căn cứ theo mức vốn điều lệ công ty đã đăng ký trên giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp hoặc điều lệ của hợp tác xã,… Chi tiết được phân theo các bậc như sau:

  MỨC VỐN ĐIỀU LỆ BẬC THUẾ MÔN BÀI MỨC THUẾ MÔN BÀI TIỂU MỤC
  Trên 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 3.000.000đ/năm 2862
  Dưới 10 tỷ đồng Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 2.000.000đ/năm 2863
  Đơn vị trực thuộc: CN, VPDD, DDKD,… Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 1.000.000đ/năm 2864
  Lưu ý: Các doanh nghiệp có tăng giảm vốn điều lệ cần nộp lại tờ khai thuế Môn bài.
 3. Thời hạn nộp tờ khai Lệ phí Môn bài

  Căn cứ khoản 1 Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định:

  Người nộp Lệ phí Môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Nếu trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp Lệ phí Môn bài nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

  => Như vậy đầu năm 2022 các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các trường hợp nêu trên thì thời hạn nộp hồ sơ khai Lệ phí Môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2022

 4. Các đối tượng phải kê khai và nộp lệ phí Môn bài

  1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.
  3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.
  5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức.
  7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 5. Các đối tượng được miễn, giảm Lệ phí Môn bài năm 2022

  Theo điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, các trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.
  2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
  3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
  5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.
  7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 6. Hướng dẫn kê khai và nộp lệ phí môn bài năm 2022 qua mạng

  Bước 1: Đăng ký tờ khai lệ phí môn bài 01/MBAI

  – Truy cập vào website của Tổng cục thuế theo địa chỉ thuedientu.gov.vn

  Đăng nhập vào tài khoản Doanh nghiệp, chọn mục “Tài khoản”.

   Bước 2: Chọn mục “Đăng ký tờ khai” (nếu chưa đăng ký)
  Tìm chọn “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài”, chọn tích vào ô vuông bên cạnh. Chọn tờ khai lệ phí môn bài. Ấn tiếp tục để nhập các chỉ tiêu và Click chuột “Ký và nộp tờ khai” Tờ khai Lệ phí Môn bài

  Bước 3: Sau khi nộp Tờ khai lệ phí môn bài thì người nộp lệ phí môn bài phải nộp tiền lệ phí môn bài. Tiền lệ phí môn bài được nộp theo 02 cách sau:

  • Nộp qua kho bạc nhà nước
  • Đăng ký và nộp qua mạng.

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/thu-tuc-tang-von-dieu-le-doanh-nghiep-co-von-nuoc-ngoai-tai-binh-duong.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0335 36 68 68