Hạch toán tiền chậm nộp và truy thu thuế như thế nào?

Nhiều doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng chậm nộp thuế. Điều này sẽ dẫn đến các mức phạt hành chính đối với doanh nghiệp.Như vậy các khoản tiền nộp chậm này sẽ được hạch toán như thế nào?

Hạch toán tiền chậm nộp và truy thu thuế như thế nào?
Hạch toán tiền chậm nộp và truy thu thuế như thế nào?
 1. Hạch toán tiền chậm nộp thuế

  Khi doanh nghiệp bị phạt tiền với lí do chậm nộp thuế. Kế toán viên sẽ hạch toán các tiền chậm nộp thuế này như sau:

  • Trong giai đoạn nhận được thông báo về hành vi vi phạm và xử phạt hành chính

  Nợ TK 811 – Các khoản chi phí khác

  Có TK 3339 – Bao gồm có phí, lệ phí và các những khoản tiền khác cần phải nộp

  Có TK 338 – Bao gồm các khoản tiền phải trả, phải nộp khác.

  • Trong gian đoạn nộp tiền phạt, bao gồm:

  Nợ có các TK 3339, 338

  Có bao gồm các TK 111, 112,. . .

  • Trong giai đoạn cuối kỳ kết toán và cuối kỳ kết chuyển

  Nợ TK 911 – Tài khoản để xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 811 – Bao gồm các chi phí khác

  Lưu ý

  Những khoản tiền phạt của doanh nghiệp khi mà vi phạm phải một số lỗi: Vi phạm luật giao thông; Vi phạm về quy định đăng ký kinh doanh; Vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả hành vi nộp thuế chậm. Các khoản này sẽ bị loại ra khỏi danh sách các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

 2. Hướng dẫn hạch toán tiền thuế bị truy thu sau quyết toán

  Theo Công văn 13521/CT-TTHT Hướng dẫn cách hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế.

  – Sau khi quyết toán thuế và có thông báo của cơ quan thuế về việc phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, các bạn hạch toán như sau:

  a. Cách hạch toán tiền thuế GTGT bị truy thu:
  Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

  b. Cách hạch toán tiền thuế TNDN bị truy thu:
  Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  Có TK 3334 – Thuế TNDN phải nộp.

  c. Cách hạch toán tiền thuế TNCN bị truy thu:
  – Nếu khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này:
  Nợ TK 334- Phải trả người lao động
  Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp

  – Nếu do công ty phải trả:
  Nợ TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  Có TK 3335 – Thuế TNCN phải nộp.

 3. Cách hạch toán điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ

  – Nếu DN bạn trích khấu hao vượt mức quy định tại khung khấu hao TSCĐ theo Thông tư 45/2013/TT-BTC, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán trước thì hạch toán điểu chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :

  Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ
  Có TK 4211 – Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.

  – Ngoài việc phải lập lại sổ sách kế toán, các bạn còn phải khai bổ sung hố sơ khai thuế liên quan như hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN, Thuế TNCN, Thuế GTGT,… của các kỳ trước.

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/khau-hao-la-gi-cac-loai-chi-phi-khau-hao-tai-binh-phuoc.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *