Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Trong một doanh nghiệp (một đơn vị kế toán) chỉ được áp dụng một trong hai phương pháp kế toán tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên, hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ. Việc lựa chọn phương pháp kế toán tồn kho áp dụng tại doanh nghiệp phải căn cứ vào đặc điểm, tính chất, số lượng, chủng loại vật tư, hàng hoá và yêu cầu quản lý để có sự vận dụng thích hợp và phải được thực hiện nhất quán trong niên độ kế toán. Cùng PHÚC DUY tìm hiểu về vấn đề này nhé.

>>>> Chiết khấu thương mại là gì? Cách hạch toán về chiết khấu thương mại

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
 1. Nguyên vật liệu và hóa đơn cùng về:

  Căn cứ hóa đơn, phiếu nhập kho, ghi:

  Nợ TK 152: Giá thực tế
  Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112, 331, 141, 331,… Tổng thanh toán

 2. Vật tư về trước, hóa đơn về sau:

  Làm thủ tục nhập kho cho hàng hóa, lưu phiếu nhập vào tập hồ sơ hàng chưa hóa đơn. Cuối kỳ hóa đơn về thì hạch toán giống trường hợp 1 ở trên

  Nợ TK 152: Giá thực tế
  Nợ TK 1331: thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112, 331, 141, 331… tổng thanh toán

  Cuối kỳ hóa đơn không về

  Nợ TK 152: Giá tạm tính
  Có TK 331: Phải trả người bán

  Sang tháng sau hoá đơn mới về, ta phải điều chỉnh giá tạm tính thành giá hoá đơn:

  Nợ TK 152: (Giá nhập thực tế – giá tạm tính)
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 331: (Giá thanh toán – giá tạm tính)

  >>>> Những lưu ý khi lập Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

 3. Hóa đơn về trước vật tư về sau

  Lưu hóa đơn vào hồ sơ hàng đang đi trên đường. Hóa đơn về trong kỳ thì hạch toán như trường hợp 1

  Nợ TK 152: Giá thực tế
  Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112, 331, 141, 331,… Tổng thanh toán

  Cuối kỳ hóa đơn không về

  Nợ TK 151: Giá trị vật tư đang đi
  Nợ TK 131: thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 331, 111, 112: tổng thanh toán

  Khi vật tư về. Nếu như nhập kho chưa sử dụng thì hạch toán

  Nợ TK 152: Giá hàng nhập
  Có TK 151: Hàng hóa đang về

  Nếu sử dụng ngay

  Nợ 621, 627, 642: chi phí vật liệu…
  Có TK 151: Hàng hóa đang về

  >>>> Ngành nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo luật đầu tư

 4.  Trường hợp mua hàng ta được hưởng giảm giá, chiết khấu hàng hóa

  Chiết khấu thanh toán:

  Nợ TK 111, 112, 331
  Có TK 515

  Chiết khấu thương mại

  Nợ TK 111, 112, 331
  Có TK 152

  Giảm giá, trả lại hàng cho người bán:

  Nợ TK 111, 112, 331
  Có TK 152
  Có TK 133

  Ngoài 3 trường hợp tăng nguyên liệu ở trên, ta còn trường hợp tăng khác. Được hạch toán cụ thể như sau:

  Nợ TK 152: Nguyên vật liệu tăng
  Có TK 411: Được cấp hoặc nhận vốn góp liên doanh
  Có TK 711: Viện trợ, biếu tặng
  Có TK 154: Thuê ngoài hoặc tự sản xuất đã hoàn thành
  Có TK 154, 711: Thu hồi phế liệu trong sản xuất, thanh lý tài sản cố định
  Có TK 621, 627, 641, 642: Sử dụng còn thừa nhập lại kho
  Có TK 1388: Nhập vật tư từ cho vay, mượn
  Có TK 128, 222: Nhập lại vốn góp liên doanh
  Có TK 3381: Kiểm kê thừa
  Có TK 412: Đánh giá nguyên vật liệu

  Hạch toán tổng hợp nguyên liệu giảm. Xuất nguyên liệu cho bộ phận khác sử dụng

  Nợ TK 621, 627, 641, 642
  Có TK 152

  Xuất góp liên doanh. Giá trị chênh lệch giữa vốn góp và ghi sổ:

  Nợ TK 128, 222: Giá trị vốn góp
  Nợ TK 811: Phần chênh lệch tăng
  Có TK 152: Giá trị xuất
  Có TK 711: Chênh lệch giảm

  Xuất vật liệu bán – phản ánh giá vốn

  Nợ TK 632: Giá trị xuất
  Có TK 152

  Xuất vật liệu bán – phản ánh doanh thu

  Nợ TK 111, 112, 131: Giá có thuế GTGT
  Có TK 511: Giá chưa thuế GTGT
  Có TK 3331: Thuế GTGT đầu ra

  Thiếu nguyên vật liệu

  Nợ TK 1381
  Có TK 152

  Xử lý thiếu NVL

  Nợ TK 1388, 334, 111, 112: Cá nhân bồi thường
  Nợ TK 632: Tính vào giá vốn hàng bán
  Có TK 1381

  Xuất cho mục đích khác

  Nợ TK 154: Thuê ngoài gia công chế biến
  Nợ TK 1388, 136: Cho vay. Hoặc cho mượn
  Nợ TK 411: Trả lại vốn góp liên doanh
  Nợ TK 4312: Viện trợ. Hoặc biếu tặng
  Nợ TK 412: Đánh giá giảm nguyên vật liệu
  Có TK 152: Giảm nguyên vật liệu

Xem thêm: DỊCH VỤ XIN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA PHÚC DUY TẠI BÌNH PHƯỚC

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: [email protected]

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *