Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần dịch vụ kế toán không?

Mỗi tháng có hàng trăm doanh nghiệp được thành lập. Đa số các doanh nghiệp mới thường có quy mô vừa và nhỏ. Cũng vì mới thành lập nên có nhiều chi phí, doanh nghiệp cũng bị hạn hẹp về tài chính. Đặc biệt, vấn đề kế toán cũng chiếm phần lớn chi phí mỗi tháng, mỗi năm của doanh nghiệp. Vậy có giải pháp nào hữu hiệu nào cho vấn đề này không? Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay như thế nào? Cùng PHÚC DUY tìm hiểu vấn đề này nhé.

>>>> Những thủ tục gì cần thực hiện sau khi thành lập doanh nghiệp?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần dịch vụ kế toán không?
Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần dịch vụ kế toán không?
  1. Tiêu chí để xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

    Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng Thương Mại, dịch vụ
    Doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng. có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
    Doanh nghiệp nhỏ  có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người  tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định. có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định
    Doanh nghiệp vừa có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người   tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ
  2. Làm thế nào để bạn làm kế toán cho một doanh nghiệp nhỏ?

    Dịch vụ kế toán
    Dịch vụ kế toán

    Phân tích giao dịch tài chính

    • Quá trình kế toán bắt đầu bằng việc phân tích các giao dịch tài chính và nhập các giao dịch liên quan đến thực thể kinh doanh vào hệ thống kế toán. Ví dụ, các khoản vay được thực hiện vì lý do cá nhân không được bao gồm trong các tài liệu kinh doanh. Bước đầu tiên của quy trình kế toán liên quan đến việc chuẩn bị các tài liệu nguồn. Một tài liệu nguồn hoặc tài liệu kinh doanh đóng vai trò là nền tảng để ghi lại một giao dịch.

    Mục sổ sách

    • Các giao dịch kinh doanh được ghi lại trong một loại sổ sách (còn được gọi là Sách nhập cảnh gốc) theo thứ tự thời gian sử dụng hệ thống sổ sách kế toán kép. Các mục bao gồm hai tài khoản – ghi nợ và tín dụng. Để làm cho quá trình này dễ dàng hơn, kế toán sử dụng một sổ sách đặc biệt để ghi lại các giao dịch định kỳ như mua hàng, bán hàng, biên lai tiền mặt,…các giao dịch không thể được đưa vào các sổ sách đặc biệt được ghi lại trong nhật ký chung.

    Sổ cái

    • Sổ cái là một tập hợp các tài khoản hiển thị các thay đổi được thực hiện cho từng tài khoản dựa trên các giao dịch trong quá khứ, cùng với số dư hiện tại trong mỗi tài khoản. Nó còn được gọi là Sách cuối cùng.

    Số dư dùng thử

    • Số dư dùng thử được chuẩn bị để kiểm tra nếu tổng số nợ bằng tổng số tín dụng. Các tài khoản được trích xuất từ ​​sổ cái và sắp xếp trong một báo cáo. Số dư của các cột ghi nợ và tín dụng phải bằng nhau. Nếu không, số dư dùng thử chứa các lỗi cần được định vị và khắc phục với các mục sửa lỗi. Điều quan trọng cần lưu ý là một số lỗi có thể tồn tại mặc dù các khoản ghi nợ bằng với các khoản tín dụng, chẳng hạn như lỗi do đăng bài kép hoặc do thiếu sót của các mục.

    Mục điều chỉnh

    • Vào cuối kỳ kế toán, kế toán phải chuẩn bị các mục điều chỉnh để cập nhật các tài khoản được tóm tắt trong báo cáo tài chính. Ví dụ, thu nhập kiếm được nhưng không được ghi vào sổ sách. Các mục điều chỉnh được thực hiện để tích lũy thu nhập và chi phí, khấu hao, phụ cấp, trả chậm và trả trước.

    Cân đối điều chỉnh

    • Khi các mục điều chỉnh được thực hiện, số dư thử nghiệm được điều chỉnh phải được chuẩn bị. Điều này được thực hiện để kiểm tra xem các khoản ghi nợ có khớp với các khoản tín dụng hay không sau khi các mục điều chỉnh được thực hiện. Đây là bước cuối cùng trước khi lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

    Báo cáo tài chính

    • Báo cáo tài chính bao gồm báo cáo thu nhập, báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh là sản phẩm cuối cùng của hệ thống kế toán.

    Khóa sổ

    • Để chuẩn bị hệ thống cho kế toán tiếp theo, các tài khoản tạm thời được đo lường định kỳ, bao gồm các tài khoản thu nhập, chi phí và rút tiền, sẽ bị đóng. Các tài khoản bảng cân đối kế toán cũng được gọi là các tài khoản cố định, vẫn mở cho chu kỳ kế toán tiếp theo. Bước cuối cùng của chu trình kế toán là chuẩn bị số dư dùng thử sau khi kết thúc để kiểm tra tính công bằng của các khoản nợ và số tiền tín dụng sau khi các mục đóng được thực hiện. Số dư dùng thử này chỉ chứa các tài khoản thực khi các tài khoản tạm thời bị đóng chu kỳ kế toán này.
  3. Thiết lập hệ thống kế toán doanh nghiệp nhỏ?

    Mở tài khoản ngân hàng kinh doanh

    • Khi bạn bắt đầu kinh doanh, hãy mở một tài khoản ngân hàng riêng biệt để giữ cho tài chính doanh nghiệp của bạn tách biệt với tài khoản cá nhân của bạn.

    Chọn phương pháp kế toán

    • Khi thiết lập một hệ thống kế toán doanh nghiệp nhỏ, bạn cần chọn phương pháp ghi lại các giao dịch tài chính. Về cơ bản có hai phương pháp ghi thu nhập và chi phí – cơ sở tiền mặt và cơ sở dồn tích của kế toán.

    Cơ sở tiền mặt

    • Theo phương pháp kế toán dựa trên tiền mặt , bạn ghi lại thu nhập và chi phí khi giao dịch tiền mặt được thực hiện. Ví dụ: bạn chỉ ghi nhận doanh thu cho một sản phẩm khi khách hàng trả tiền cho bạn cho sản phẩm.

    Cơ sở dồn tích

    • Mặc dù cơ sở tiền mặt có thể dễ sử dụng hơn, hầu hết các doanh nghiệp chọn kế toán cơ sở dồn tích để ghi lại các giao dịch. Theo phương pháp này, bạn ghi lại thu nhập khi bạn bán hàng và chi phí khi bạn phải chịu chúng. Điều này không liên quan đến việc bạn đã nhận hay trả tiền mặt cho sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn phải sử dụng hệ thống kế toán kép và ghi lại hai mục nhập cho mỗi giao dịch.

    Giao dịch ghi âm

    • Là một chủ doanh nghiệp nhỏ, bạn có tùy chọn thuê một kế toán viên, ghi lại các giao dịch bằng tay hoặc sử dụng một phần mềm kế toán để ghi lại các giao dịch kinh doanh của bạn.

    Lập biểu đồ tài khoản

    • Một biểu đồ tài khoản liệt kê tất cả các giao dịch kinh doanh và được sử dụng để biên dịch các báo cáo, xem xét tiến trình và xác định vị trí giao dịch. Những biểu đồ này phải được cập nhật thường xuyên để bao gồm các giao dịch kinh doanh khác nhau.

    Xác định điều khoản thanh toán của bạn

    • Dựa trên tính chất doanh nghiệp của bạn, bạn có thể quyết định cung cấp tín dụng cho khách hàng. Thay vì thu thập các khoản thanh toán tại điểm bán; bạn có thể chọn gửi hóa đơn cho họ vào một ngày sau đó. Nếu bạn quyết định gia hạn tín dụng cho khách hàng, bạn sẽ cần một hệ thống tạo và gửi hóa đơn nhất quán.
  4. Doanh nghiệp vừa và nhỏ có cần dịch vụ kế toán không?

    Nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ, việc thuê một kế toán viên có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc. Kế toán có thể giúp chủ doanh nghiệp nhỏ với các nhiệm vụ sau:
    • Trong quá trình hình thành doanh nghiệp của bạn; một kế toán viên có thể giúp bạn viết một kế hoạch kinh doanh
    • Tư vấn cho bạn về cấu trúc thực thể của doanh nghiệp của bạn
    • Giúp bạn có được giấy phép phù hợp như giấy phép kinh doanh; giấy phép thuế bán hàng và tài khoản việc làm
    • Thiết lập phần mềm kế toán và biểu đồ tài khoản của bạn khi bạn không muốn phát sinh dịch vụ kế toán một cách thường xuyên
    • Xử lý các vấn đề về thuế bán hàng tuân thủ và phức tạp
    • Xử lý các chi phí lao động phức tạp bao gồm tiền lương; và các vấn đề tuân thủ lao động có thể nhấn chìm cả những doanh nghiệp có lợi nhuận cao nhất.
    • Giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cho chủ nợ hoặc cơ quan cấp phép
    • Duy trì hồ sơ tồn kho theo ngày mua, số lượng cổ phiếu, giá mua, ngày bán và giá bán
    • Trong khi đó, các chủ doanh nghiệp nhỏ không đủ khả năng thuê một chuyên gia; có thể xem xét tự động hóa các hoạt động kế toán doanh nghiệp nhỏ của họ; với một trong nhiều ứng dụng phần mềm kế toán dựa trên đám mây.
  5. Kế Toán PHÚC DUY, cam kết với Khách hàng khi cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ:

    • Chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hạng mục công việc đã ký kết theo hợp động. Đảm bảo độ chính xác cao, tiết kiệm chi phí thuế và đúng pháp luật quy định.
    • Chịu trách nhiệm về các số liệu, hồ sơ sổ sách kế toán đã thực hiện. Nếu có bất kỳ sai sót nào, Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn PHÚC DUY sẽ bồi thường 100% thiệt hại cho Khách hàng.
    • Có trách nhiệm bảo mật tuyệt đối mọi thông tin Khách hàng cung cấp. Đảm bảo lưu giữ và hoàn trả đúng, đủ các chứng từ, hóa đơn, hồ sơ đã nhận ban đầu.
    • Sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, giải quyết các vấn đề phát sinh cho doanh nghiệp về thuế và kế toán, ngay cả khi đã kết thục hợp đồng dịch vụ.
    • Quản lý dữ liệu và bảo mật các thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp.

Xem thêm: https://phucduy.net/dich-vu-ke-toan/dich-vu-lam-bao-cao-thue-cua-phuc-duy-2.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0335 36 68 68