Dịch Vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022 tại Bình Dương

Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) nhằm đáp ứng nhu cầu thường xuyên. Bắt buộc của doanh nghiệp khi cần mở rộng quy mô hoạt động, tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thay đổi trụ sở, thay đổi tên công ty… Để thực hiện thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động doanh nghiệp nhanh chóng và thuận tiện. Hãy gửi yêu cầu đến PHÚC DUY để được luật sư hỗ trợ nhanh nhất.
 1. Đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh

  Dịch Vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022 tại Bình Dương
  Dịch Vụ Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022 tại Bình Dương

  Đăng ký kinh doanh được hiểu là sự ghi nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về mặt pháp lý sự ra đời của chủ thể kinh doanh.

  Theo Điều 30 Luật Doanh nghiệp năm 2020; thay đổi đăng ký kinh doanh là việc doanh nghiệp tiến hành thay đổi các thông tin có trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, việc thay đổi này của doanh nghiệp cần phải làm hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh công ty và nộp hồ sơ thông báo tới sở kế hoạch và đầu tư. Thời hạn là trong 10 ngày kể từ ngày thay đổi; để doanh nghiệp được xác nhận thay đổi thông tin và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

  Doanh nghiệp sau khi có quyết định thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đã được thông qua trong nội bộ. Sau đó cần tiến hành thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn tối thiểu 10 ngày kể từ ngày doanh nghiệp có thay đổi.

 2. Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022

  Các trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh công ty theo quy định của pháp luật bao gồm:

  • Thay đổi tên công ty, loại hình doanh nghiệp
  • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  • Thay đổi thông tin về: website, email, số điện thoại, fax
  • Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật (nếu nhiều người đại diện theo pháp luật thì sẽ thể hiện toàn bộ người đại diện) riêng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể hiện nội dung vốn góp của các thành viên trên đăng ký kinh doanh. Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật có thể là thay đổi từ chứng minh nhân dân sang căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có liên quan.
  • Thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp: thay đổi vốn điều lệ có thể là tăng hoặc giảm vốn điều lệ. Hình thức góp vốn đối với trường hợp tăng vốn điều lệ ở đây có thể góp bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản, thương hiệu…
  • Thay đổi/bổ sung/ loại bỏ ngành nghề đăng ký kinh doanh

  Tuy nhiên, không phải bất cứ doanh nghiệp nào cũng được phép thay đổi thông tin. Các trường hợp đó bao gồm:

  • Đã được phòng đăng kí kinh doanh ra thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh hoặc đã bị ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh.
  • Theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án, cơ quan công an có thẩm quyền.
  • Đang trong quá trình giải thể của Doanh nghiệp
 3. Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

  Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được thực hiện thông qua các bước sau:

  Các bước Thay đổi đăng ký kinh doanh

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

  Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp năm 2020 và thông tư 01 hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp.

  Đối với công ty TNHH 1 thành viên, hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường gồm

  • Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu
  • Quyết định của chủ sở hữu công ty
  • Bản sao CMND trong những trường thay đổi đdpl, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình.

  Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường gồm có:

  • Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;
  • Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên;
  • Biên bản họp hội đồng thành viên;
  • Bản sao CMND trong những trường hợp thay đổi đại diện pháp luật; thay đổi thành viên; chuyển đổi loại hình; tăng vốn điều lệ có kết nạp thành viên mới.

  Đối với công ty cổ phần, hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh thông thường gồm:

  • Thông báo nội dung đăng ký thay đổi theo mẫu;
  • Quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị
  • Biên bản họp hội đồng quản trị
  • Bản sao CMND trong những trường hợp thay đổi đại diện pháp luật; thay đổi cổ đông; chuyển đổi loại hình; tăng vốn điều lệ có kết nạp cổ đông mới.

  Bước 2: Nộp hồ sơ

  Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp. Hình thức nộp hồ sơ là nộp trực tuyến qua cổng thông tin điện tử quốc gia về doanh nghiệp trước, sau đó mới tiến hành nộp hồ sơ bản cứng tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính.

  Bước 3: Nhận giấy chứng nhận thay đổi đăng ký kinh doanh

  Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp. Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối sửa đổi, bổ sung thông tin theo nội dung thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

  Bước 4: Thông báo thông tin trên Cổng thông tin quốc gia

  Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

  Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

  Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi dấu công ty.

 4. Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh/thay đổi giấy phép kinh doanh của PHÚC DUY

  PHÚC DUY cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi giấy phép kinh doanh) tại Bình Dương, Bình Phước và Hà Nam, Đắk Nông. Với đội ngũ luật sư chuyên ngành kinh tế giỏi, giàu kinh nghiệm, uy tín, tận tình, chúng tôi tự tin cung cấp cho quý khách hàng một dịch vụ tốt nhất với chi phí hợp lý.

  PHÚC DUY sẽ thực hiện các công việc sau đây trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh cho khách hàng.

  – Tư vấn quy trình, thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh xuyên suốt. Từ khi bắt đầu đến lúc hoàn nhận được giấy đăng ký doanh nghiệp mới

  – Tư vấn về nội dung khách hàng dự định thay đổi và đưa ra ý kiến chuyên môn để mang lại lợi ích. Hạn chế rủi ro với nội dung khách hàng thay đổi

  – Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho nội dung thay đổi

  – Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và gửi cho khách hàng tham khảo. Hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu

  – Trực tiếp nộp hồ sơ thay đổi tại Sở kế hoạch đầu tư

  – Theo dõi hồ sơ, bổ sung hoặc sửa chữa hồ sơ (nếu có) theo yêu cầu của chuyên viên

  – Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi và chuyển cho khách hàng

  – Tư vấn các vấn đề pháp lý khác liên quan sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh;

Dịch vụ giải pháp chữ ký số

Xem thêm: Phân biệt hóa đơn tự in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0933 995 999