Dịch vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tại Bình Phước

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được thu dựa vào kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải kê khai đầy đủ, chính xác doanh thu. Chi phí được trừ để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. PHÚC DUY cung cấp dịch vụ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp kê khai đầy đủ và chính xác theo quy định pháp luật thuế.

Dịch vụ kế toán trọn gói năm 2022 tại Đắk Nông

Dịch vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tại Bình Phước
Dịch vụ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 tại Bình Phước
 1. Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Bình Phước

  Là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế bao gồm:

  • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật các tổ chức tín dụng, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Chứng khoán, Luật Dầu khí, Luật Thương mại và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
  • Đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế trong tất cả các lĩnh vực.
  • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã.
  • Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam…
 2. Những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp?

  Doanh thu: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ. Bao gồm cả những khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng (Không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền).

  Các khoản thu nhập khác: Là các khoản được hưởng mà không liên quan gì đến doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh (không thuộc lĩnh vực các ngành nghề đang kinh doanh ghi trong đăng ký kinh doanh), VD: Thu nhập thanh lý tài sản, thu nhập từ các khoản nhận đựơc từ khuyến mại, giảm giá; thu nhập lãi tiền gửi, lãi cho vay…

  Chi phí được trừ: Chi phí hợp lý được trừ là những chi phí cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: Chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi trợ cấp … và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

  Chi phí không được trừ: là các khoản chi phí không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, không có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Các khoản chi phí không được trừ được quy định tại điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính).

  Thu nhập miễn thuế: Gồm 12 khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp quy định chi tiết tại Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất hiện nay.

 3. Thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

  Dưới đây là trình tự thực hiện và thủ tục quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Bước 1. Lập hồ sơ quyết toán thuế

  Thành phần hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có:

  1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;

  2. Báo cáo tài chính năm gồm có: 

   • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN);

   • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN);

   • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN);

   • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp;

   • Báo cáo luân chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp;

  3. Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục nếu không phải là người đại diện theo pháp luật thực hiện công việc;

  Ngoài ra, tùy theo thực tế phát sinh đặc thù của từng doanh nghiệp mà nộp thêm các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật. 

  Bước 2: Nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN tại cơ quan thuế

  Doanh nghiệp nộp thuế tại cơ quan thuế nơi có trụ sở chính. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các cách nộp thuế sau:

  • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

  • Nộp qua qua hệ thống bưu chính;

  • Nộp hồ sơ thông qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

  Bước 3: Cơ quan thuế tiếp nhận và giải quyết

  • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ. Ghi thời gian nhận hồ sơ. Ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

  • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào số văn thư của cơ quan thuế.

  • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thông xử lý dữ liệu điện tử.

 4. Dịch vụ kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của PHÚC DUY

  PHÚC DUY rà soát, kiểm tra toàn bộ hóa đơn, chứng từ, sổ sách kế toán… Doanh nghiệp để xác định doanh thu tính thuế, chi phí được trừ. Giao dịch liên kết nhằm tư vấn, lập và nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Lợi ích của khách hàng khi sử dụng dịch vụ khắc dấu doanh nghiệp tại PHÚC DUY

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️ Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Phường Hưng Long, Thị Xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0933 995 999