Báo cáo tài chính gồm những gì? Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính (BCTC) bao gồm những gì? Thời hạn lập báo cáo tài chính? Là những thắc mắc quen thuộc của các kế toán viên khi mới vào nghề. Dưới đây, PHÚC DUY sẽ giải đáp các câu hỏi thường gặp về báo cáo tài chính để kế toán viên và các lãnh đạo doanh nghiệp tham khảo.

Dịch vụ kế toán thuế của Cty dịch vụ tư vấn Phúc Duy

 1. Báo cáo tài chính là gì?

  Báo cáo tài chính gồm những gì? Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm 2022
  Báo cáo tài chính gồm những gì? Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm 2022

  Hiểu đơn giản, báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được trình bày dưới dạng bảng biểu để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kinh doanh cũng như luồng tiền của doanh nghiệp.
  Nói cách khác, BCTC là phương tiện để trình bày khả năng sinh lời, thực trạng tài chính doanh nghiệp tới các chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư, Cơ quan thuế, Ngân hàng, Các cơ quan chức năng…
  Theo quy định, tất cả các doanh nghiệp trực thuộc các ngành, thành phần kinh tế đều phải lập và trình bày BCTC năm. Tuy nhiên, các công ty (tổng công ty) có các đơn vị kinh tế trực thuộc, thì bên cạnh việc BCTC năm sẽ phải làm BCTC tổng hợp vào cuối kỳ kế toán.
  Ngoài ra, các doanh nghiệp trực thuộc nhà nước, doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì bên cạnh việc lập BCTC năm, sẽ phải lập thêm BCTC giữa niên độ dạng đầy đủ.

 2. Bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

  Theo quy định, bản báo cáo tài chính đầy đủ bao gồm những nội dung sau:
  – Các tờ khai quyết toán thuế:

  + Tờ khai quyết toán thuế TNDN.
  + Tờ khai quyết toán thuế TNCN.

  – Bộ báo cáo tài chính:

  + Bảng cân đối kế toán
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  + Bảng cân đối tài khoản

  – Ngoài ra còn có phụ lục đi kèm:

  + Thuyết minh báo cáo tài chính
  + Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước

  – Nội dung báo cáo tài chính: Trong bản báo cáo tài chính, cần cung cấp những thông tin cụ thể về:

  + Tài sản
  + Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
  + Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh
  + Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
  + Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  + Tài sản khác có liên quan đến đơn vị
  + Luồng tiền ra vào, luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

  Ngoài ra, trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính, doanh nghiệp còn phải cung cấp thêm thông tin về: Chế độ kế toán áp dụng, hình thức kế toán, nguyên tắc ghi nhận, phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho, phương pháp trích khấu hao tài sản cố định…

 3. Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính

  Sau đây là cách lập báo cáo tài chính chi tiết mà doanh nghiệp cần phải nắm rõ để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  Yêu cầu và nguyên tắc

  Một số yêu cầu và nguyên tắc cần tuân thủ khi lập BCTC bao gồm:

  Yêu cầu khi lập báo cáo

  Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 “trình bày báo cáo tài chính”, khi lập BCTC cần tuân thủ những yêu cầu sau đây:

  1/ Trình bày BCTC phải chính xác, trung thực, hợp lý tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

  2/ BCTC phải phản ánh đúng bản chất kinh tế hơn là hình thức hợp pháp.

  3/ Trình bày BCTC một cách khách quan và không thiên vị.

  4/ BCTC phải tuân thủ nguyên tắc thận trọng.

  5/ BCTC phải trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu. 

  Nguyên tắc

  Theo quy định tại Điều 102 Thông tư 200/2014/TT-BTC, khi lập BCTC các nguyên tắc phải tuân thủ các yêu cầu sau:

  1/Nguyên tắc hoạt động liên tục.

  2/Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

  3/Nguyên tắc nhất quán.

  4/Nguyên tắc trọng yếu và tập hợp.

  5/Nguyên tắc bù trừ.

  6/Nguyên tắc có thể so sánh.

  Quy trình

  Một doanh nghiệp khi lập BCTC cần tuân thủ các bước cơ bản sau:

  Bước 1: Kiểm tra chứng từ

  Tập hợp những loại chứng từ phát sinh trong năm tài chính, kiểm tra đối chiếu chứng từ tập hợp được với báo cáo thuế đã kê khai định kỳ đã nộp cho cơ quan thuế. 

  Do có sự thay đổi về tài khoản giữa thông tư 200/2014/TT-BTC với quyết định 15/2006/QĐ-BTC nên sẽ có sự chuyển đổi số dư theo hướng dẫn tại điều 126 của thông tư 200/2014/TT-BTC.

  Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ phát sinh

  Rà soát lại các bút toán hạch toán chứng từ hàng tháng theo quy định.

  • Về doanh thu cần phải phân biệt rõ doanh thu bán hàng, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác. 
  • Về chi phí cần phân biệt và ghi đúng vào các khoản mục giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí khác.

  Bước 3: Phân loại tài sản và nợ phải trả 

  Phân loại tài sản và phân loại nợ phải trả theo đúng qui định trên bảng cân đối kế toán theo trình bày ngắn hạn và dài hạn. 

  • Tài sản hoặc nợ phải trả có thời gian đáo hạn dưới 12 tháng được phân loại là ngắn hạn. 
  • Tài sản hoặc nợ phải trả không được phân loại là ngắn hạn thì được phân loại là dài hạn.

  Bước 4: Bảng thuyết minh BCTC

  Bảng thuyết minh BCTC của doanh nghiệp phải trình bày nội dung về cơ sở lập, trình bày BCTC, các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với giao dịch và sự kiện quan trọng. Trình bày các thông tin đúng quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các BCTC khác.

  Bước 5: Căn cứ lập BCTC

  Căn cứ lập BCTC là các BCTC kỳ trước (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bảng thuyết minh BCTC), sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán các tài khoản và tài liệu kế toán khác.

Xem thêm: MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHỮ KÝ SỐ DOANH NGHIỆP

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️ Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Phường Hưng Long, Thị Xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0933 995 999