Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022

Công ty vốn Việt Nam có các thay đổi so với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (trừ công ty cổ phần chuyển nhượng vốn).

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thay đổi các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tương tự như thủ tục của công ty vốn Việt Nam. Trường hợp, nếu công ty có vốn nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có thay đổi tương ứng các nội dung trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp: ngành nghề kinh doanh (tương ứng mục tiêu dự án), tên công ty (nếu trùng với tên dự án), địa chỉ thực hiện dự án (nếu cùng là địa chỉ công ty), tăng vốn điều lệ (tăng vốn góp trong tổng vốn đầu tư), thay đổi nhà đầu tư,…thì cũng phải đồng thời phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Trường hợp, có thêm nhà đầu tư mới góp vốn, mua cổ phần thì công ty còn phải thực hiện thêm thủ tục đăng ký mua phần vốn góp.

Hướng dẫn lập thư tra soát thuế Online tại Bình Dương

Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022
Thủ Tục Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh Năm 2022

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi đăng ký kinh doanh và thông qua dịch vụ của PHÚC DUY, Quý khách hàng chỉ cần chuẩn bị các tài liệu để PHÚC DUY soạn thảo hồ sơ và ký hồ sơ, mọi công việc còn lại sẽ do PHÚC DUY thực hiện toàn bộ.

 1. Các trường hợp phải thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022

  Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có khá nhiều nội dung, do đó, doanh nghiệp cần xác định rõ nội dung sẽ thay đổi, bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn quyết định đến thủ tục, lệ phí mà công ty có nghĩa vụ thực hiện. Thông thường các doanh nghiệp sẽ lựa chọn những nội dung thay đổi cơ bản như sau:

  – Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

  – Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác

  – Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh

  – Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông

  – Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  – Thay đổi thành viên/cổ đông của công ty

  – Thay đổi con dấu Công ty

  Lưu ý: Doanh nghiệp có thể tiến hành một hoặc nhiều nội dung thay đổi nêu trên trong cùng một lần.

 2. Nội dung thay đổi không phải thay đổi đăng ký kinh doanh

  Các nội dung sau sẽ không cần phải nộp hồ sơ tới Sở kế hoạch đầu tư khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

  – Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;

  – Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

 3. Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2021

  Thủ tục Thay đổi đăng ký kinh doanh năm 2022 sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký theo quy định của pháp luật

  Doanh nghiệp sẽ soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh theo nội dung đã được chúng tôi hướng dẫn cụ thể trong bài viết.

  Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh tới Cơ quan đăng ký

  Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được doanh nghiệp hoặc tổ chức được doanh nghiệp ủy quyền nộp tới Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở chính theo hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp.

  Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi từ Cơ quan đăng ký

  Trong quá trình thẩm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ được chấp nhận hợp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ ghi nhận nội dung thay đổi theo yêu cầu của doanh nghiệp trên giấy phép kinh doanh mới.

  Trường hợp hồ sơ đăng ký không hợp lệ; Cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản lý do từ chối để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung.

  Bước 4: Thông báo nội dung thay đổi trên đăng ký kinh doanh lên Cổng thông tin quốc gia

  Sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký kinh doanh; doanh nghiệp cần công bố nội dung thay đổi; trên công thông tin quốc gia theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp.

  Bước 5: Thực hiện các công việc khác sau khi hoàn thành thay đổi đăng ký kinh doanh

  Phụ thuộc vào từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh; mà doanh nghiệp sẽ phải thực hiện các công việc sau; khi thay đổi như đổi tên công ty sẽ liên quan đến đổi dấu công ty.

 4. Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

  Tùy từng nội dung thay đổi, hồ sơ thay đổi sẽ bao gồm một trong các hồ sơ như sau:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  • Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân;
  • Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên;
  • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;
  • Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên; khi thay đổi vốn của thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với thay đổi cổ đông/ thành viên là tổ chức vốn đầu tư nước ngoài.
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; hoặc Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên.
  • Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; hoặc Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên; chủ sở hữu đối với công ty một thành viên.
  • Điều lệ trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.
  • Giấy tờ chứng thực cá nhân công chứng đối với thành viên mới; cổ đông nước ngoài, thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 5. Thẩm quyền thụ ký hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

  Thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty

  Khi công ty có sự thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bắt buộc phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Công ty thực hiện thủ tục thay đổi  tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  Thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

  Trường hợp công ty thay đổi đăng ký kinh doanh của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: Công ty thực hiện tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/thu-tuc-tang-von-dieu-le-doanh-nghiep-co-von-nuoc-ngoai-tai-binh-duong.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

🌀 Từ khóa: ✔
0335 36 68 68