Thành lập doanh nghiệp xã hội theo quy định năm 2022

Thành lập doanh nghiệp xã hội như thế nào theo quy định? Tiêu chí và thủ tục thành lập theo quy định mới nhất của pháp luật.

Thành lập doanh nghiệp xã hội
Thành lập doanh nghiệp xã hội

Thủ tục thông báo hoạt động trở lại của doanh nghiệp

 1. Doanh nghiệp xã hội là gì

  Căn cứ vào khoản 1 điều 10 luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  a) Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật này;

  b) Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;

  c) Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.

 2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp xã hội

  Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  • Là doanh nghiệp được đăng ký thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp ;
  • Mục tiêu hoạt động nhằm giải quyết vấn đề xã hội, môi trường vì lợi ích cộng đồng;
  • Sử dụng ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký.
 3. Phân loại doanh nghiệp xã hội

  • Doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận như các tổ chức, nhóm tình nguyện; các hiệp hội, trung tâm của người khuyết tật, người chung sống với HIV/AIDS…
  • Doanh nghiệp xã hội có lợi nhuận là mô hình kinh doanh mặc dù có lợi nhuận nhưng không bị chia phối về lợi nhuận hay đặt nặng vấn đề về tài chính. Thay vào đó là chú trọng vào mục đích chia sẻ các dự án môi trường, xã hội và vì cộng đồng. Đa số lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ được dùng để tái đầu tư hoặc để trợ cấp cho các hoạt động này.
  • Doanh nghiệp xã hội không vì lợi nhuận là doanh nghiệp do các cá nhân hay tổ chức đứng ra thành lập doanh nghiệp kết hợp giữa mục tiêu kinh tế và xã hội, thường hoạt động dưới các hình thức của công ty TNHH hay công ty cổ phần. Lợi nhuận thu được chủ yếu để sử dụng tái đầu tư hoặc để mở rộng phát triển xã hội.
 4. Điều kiện thành lập doanh nghiệp xã hội

  Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp

  Tất cả tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp xã hội phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Tổ chức có tư cách pháp nhân;
  • Cá nhân từ đủ 18 tuổi; có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Không thuộc trường hợp các tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật doanh nghiệp 2020.

  Điều kiện về vốn điều lệ

  • Tùy theo ngành nghề và quy mô kinh doanh. Doanh nghiệp có thể đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp với khả năng tài chính của mình.
  • Doanh nghiệp phải đảm bảo góp vốn đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản.
  • Trường hợp sau 90 ngày kể từ thời điểm cam kết góp vốn. Khi không đủ số vốn thực góp, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục giảm vốn điều lệ.

  Điều kiện về ngành nghề kinh doanh

  • Doanh nghiệp được quyền đăng ký kinh doanh những ngành. Nghề mà pháp luật không cấm. Nhưng các ngành nghề đó phải nằm trong hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam.
  • Đối với những ngành, nghề có điều kiện thì doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng được điều kiện của từng ngành nghề theo quy định của pháp luật.

  Điều kiện về tên của doanh nghiệp xã hội

  Theo Điều 37 Luật doanh nghiệp 2020, tên của doanh nghiệp xã hội phải đảm bảo hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng;

  • Có thể bổ sung cụm từ “xã hội” vào tên riêng doanh nghiệp. Ví dụ: Công Ty TNHH Doanh Nghiệp Xã Hội PHÚC DUY;
  • Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch. Hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
  • Không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định tại Điều 38 Luật doanh nghiệp 2020.

  Điều kiện về trụ sở chính

  • Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam. Là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
  • Không đặt trụ sở doanh nghiệp tại địa chỉ là căn hộ chung cư (trừ căn hộ chung cư có chức năng thương mại) hoặc nhà tập thể.
 5. Thủ tục thành lập doanh nghiệp xã hội

  Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội

  • PHÚC DUY tư vấn điều kiện, quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến mỗi nội dung của hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội để khách hàng chuẩn bị.
  • Nếu khách hàng sử dụng dịch vụ của PHÚC DUY. Luật sư của chúng tôi sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ chuyển khách hàng ký để chúng tôi thực hiện các bước tiếp theo.
  • Nếu công ty tự nộp hồ sơ thì chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

  Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp và nộp lệ phí công bố thông tin doanh nghiệp 

  • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Công ty PHÚC DUY tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội tới Phòng đăng ký kinh doanh thông qua Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để được thẩm định nội dung.
  • Thủ tục nộp lệ phí công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp. Sẽ được thực hiện song song với thủ tục nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
  • Nếu hồ sơ không hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ để doanh nghiệp biết.
  • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh sẽ tiến hành việc nộp 01 bộ hồ sơ (hồ sơ giấy) tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh.
  • Sau khi tiếp nhận hồ sơ (bản giấy) của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 3: Khắc con dấu doanh nghiệp

  • Ngay khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty. PHÚC DUY sẽ tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp.
  • Thời gian thực hiện: 01 ngày

  >>>>Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Chơn Thành, Bình Phước

 6. Hồ sơ thành lập doanh nghiệp xã hội

  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp xã hội;
  • Điều lệ doanh nghiệp xã hội (có đầy đủ chữ ký của người tham gia thành lập doanh nghiệp);
  • Danh sách thành viên hoặc cổ đông;
  • Bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;
  • Quyết định của doanh nghiệp về việc thông qua nội dung bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã ký;
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp của đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần. Của hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Của chủ sở hữu công ty/chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên. Của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh thông qua nội dung bản cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;
  • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu không phải là đại diện pháp luật của công ty đi nộp);
  • Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ sở hữu, của các thành viên góp vốn, của cổ đông sáng lập, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đại diện ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có).

Xem thêm:THỦ TỤC KHẮC DẤU CÔNG TY MỚI THÀNH LẬP TỪ NĂM 2022

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0335 36 68 68