Thành lập chi nhánh công ty năm 2022 tại Bình Phước

Với mục đích mở rộng, phát triển thị trường kinh doanh của doanh nghiệp, bạn lựa chọn hình thức thành lập thêm chi nhánh công ty. Chi nhánh được thành lập nhằm mục đích sinh lời trong phạm vi toàn bộ những ngành nghề mà công ty đã đăng ký kinh doanh. Vậy lệ phí thành lập chi nhánh công ty là bao nhiêu? Có cao không? Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty gồm những công việc gì?  Hồ sơ, thủ tục ra sao? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc trên một cách chi tiết.

Thành lập chi nhánh công ty năm 2022 tại Bình Phước
Thành lập chi nhánh công ty năm 2022 tại Bình Phước
 1. Điều kiện thành lập chi nhánh công ty

  Điều kiện về tư cách hoạt động của chi nhánh

  Để có thể thành lập chi nhánh thì công ty cần phải được thành lập trước. Sau khi công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì mới có thể thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh. Do đó, không thể thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh cùng với thủ tục thành lập công ty.

  Điều kiện về tên chi nhánh

  • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu. Tên chi nhánh phải bao gồm tên công ty kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. Ví dụ: Tên công ty là: Công ty TNHH Việt An thì tên chi nhánh bắt buộc phải có cụm từ: Chi nhánh công ty TNHH Việt An tại…….
  • Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.

  Điều kiện trụ sở chính chi nhánh

  • Trụ sở chính của  chi nhánh là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).
  • Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

  Điều kiện về ngành, nghề kinh doanh chi nhánh

  • Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Theo đó, chi nhánh công ty chỉ được đăng ký các ngành nghề mà công ty có đăng ký.

  Điều kiện về người đứng đầu chi nhánh

  • Người đứng đầu chi nhánh là cá nhân, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; Có thể là người khác hoặc thành viên công ty.
  • Người đứng đầu chi nhánh không thuộc trường hợp người bị treo mã số thuế trên hệ thống đăng ký thuế và đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
 2. Lựa chọn loại hình hoạt động của chi nhánh

  Doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức hạch toán chi nhánh độc lập hoặc phụ thuộc. Điểm chung của hai loại hình là cả hai hình thức chi nhánh này đều không có pháp nhân. Cả hai đều có quyền phát sinh hoạt động kinh doanh, được xuất hóa đơn VAT độc lập với công ty. Thuế môn bài chi nhánh nào cũng phải đóng là 1.000.000đồng/năm. Hoạt động theo ủy quyền và phân công từ công ty. Tuy nhiên, mỗi hình thức có sự khác nhau cụ thể liên quan đến báo cáo thuế:

  Thành lập chi nhánh công ty hạch toán độc lập

  • Về thuế: chủ động xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế.
  • Chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong cùng công ty.
  • Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,…
  • Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

  Thành lập chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc

  • Chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty để cuối năm hạch toán chung báo cáo tài chính.
  • Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty.
  • Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
 3. Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty tại Bình Phước

  • Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký).
  • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh: Của chủ sở hữucông ty TNHH một thành viên. Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Quyết định của thành viên công ty hợp danh).
  • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này).
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh:
   • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
   • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
  • Văn bản ủy quyền cho Công ty LuậtViệt An.
  • Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định, bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) sẽ được yêu cầu.
 4. Thủ tục thành lập chi nhánh công ty tại Bình Phước

  Thủ tục thành lập chi nhánh được thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị đủ điều kiện thành lập chi nhánh (Đã thành lập xong công ty)

  Theo đó, công ty chuẩn bị các điều kiện, tài liệu để thành lập chi nhánh.

  Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập chi nhánh

  Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty bao gồm:

  • Thông báo thành lập chi nhánh (do người đại diện theo pháp luật ký).
  • Quyết định bằng văn bản về việc thành lập chi nhánh: Của chủ sở hữucông ty TNHH một thành viên. Hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần. Quyết định của thành viên công ty hợp danh).
  • Biên bản họp về việc thành lập chi nhánh (doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên không cần có loại biên bản này).
  • Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
  • Giấy tờ cá nhân chứng thực của người đứng đầu chi nhánh:
   • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
   • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, Giấy phép lao động và Hộ chiếu;
  • Văn bản ủy quyền cho Công ty LuậtViệt An.
  • Đối với một số ngành nghề do pháp luật quy định. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh (hoặc của cá nhân khác thuộc chi nhánh) sẽ được yêu cầu.

  Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và lệ phí công bố thông tin

  Công ty tiến hành nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty và lệ phí công bố thông tin  tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt tru sở chi nhánh.

  Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận và công bố

  • Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và công bố thông tin chi nhánh.
  • Trường hợp từ chối phải có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Bước 5: Khắc dấu cho chi nhánh

  • Sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh. Chi nhánh thực hiện khắc dấu cho chi nhánh.
  • Khi khắc dấu cho chi nhánh nên bỏ thông tin địa chỉ quận, chỉ ghi thông tin địa chỉ tỉnh để khi có sự thay đổi trụ sở chi nhánh không cần khắc lại con dấu mới.

  Bước 6: Các thủ tục sau thành lập chi nhánh công ty

  Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài của chi nhánh

  • Thuế môn bài của chi nhánh là 1.000.000 đồng/năm
  • Nếu chi nhánh thành lập trước ngày 01/07 hàng năm thì nộp đủ thuế môn bài là: 1.000.000 đồng/năm. Nếu chi nhánh thành lập sau ngày 01/07 hàng năm thì nộp ½ thuế môn bài năm đầu thành lập: 500.000 đồng/năm.
  • Chi nhánh kê khai và nộp thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.

  Làm biển và treo biển công ty tại trụ sở chính

  Chi nhánh phải treo biển chi nhánh công ty tại trụ sở chi nhánh với các nội dung như sau: Tên cơ quan chủ quản (cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tức Sở Kế hoạch và Đầu tư), tên chi nhánh, địa chỉ trụ sở, số điện thoại hoặc email (nếu có).

  Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử

  • Chi nhánh phải thực hiện mua chữ ký số điện từ để thực hiện nộp thuế điện tử cho chi nhánh.
  • Sau khi chi nhánh nhận được Giấy chứng nhận hoạt động, nhân viên công ty phải gửi thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh cho cơ quan thuế, nộp hồ sơ khai thuế ban đầu nếu chi nhánh đặt ở tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khác. Ngoài ra vào định kỳ tháng quý chi nhánh cũng phải thực hiện khai thuế Giá trị gia tăng về các khoản thu chi của chi nhánh.
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệpphải chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong thời hạn 10 ngày từ ngày có sự thay đổi.
 5. Các loại thuế chi nhánh công ty cần phải nộp

  Thuế môn bài

  • Chi nhánh hạch toán độc lập: Kê khai và nộp thuế môn bài tại cơ quan quản lý chi nhánh.
  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc:
   • Trường hợp chi nhánh ở cùng tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai thuế môn bài tại cơ quan thuế trụ sở chính.
   • Trường hợp chi nhánh ở khác tỉnh với trụ sở chính thì nộp tờ khai và tiền thuế môn bài tại chi nhánh.

  Lưu ý:

  Theo quy định tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khi thành lập chi nhánh công ty cùng năm với thành lập công ty năm 2022 thì chi nhánh cũng được miễn thuế môn bài năm 2022.

  Thuế Giá trị gia tăng

  Kê khai và nộp thuế GTGT tại chi nhánh, nếu thỏa mãn 1 trong những điều kiện sau:

  • Chi nhánh hạch toán độc lập,
  • Chi nhánh khác tỉnh với trụ sở chính:

  Kê khai và nộp thuế GTGT tại trụ sở chính, nếu  thỏa mãn 1 trong những điều kiện sau:

  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc,
  • Không phát sinh doanh thu, hoặc
  • Cùng tỉnh với trụ sở chính.

  Trường hợp chi nhánh có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

  Thuế Thu nhập doanh nghiệp

  • Chi nhánh hạch toán độc lập thì chi nhánh nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp chi nhánh.
  • Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thì chi nhánh không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, trụ sở chính nộp hồ sơ khai thuế cả phần thu nhập tại chi nhánh.
 6. Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty uy tín, tiết kiệm của PHÚC DUY tại Bình Phước 

  Thành lập chi nhánh công ty năm 2022 tại Bình Phước
  Thành lập chi nhánh công ty năm 2022 tại Bình Phước

  – Khi đăng ký tư vấn thành lập chi nhánh công ty tại PHÚC DUY. Doanh nghiệp sẽ không cần phải băn khoăn thành lập chi nhánh công ty bao nhiêu tiền. Bởi vì, chi phí thành lập doanh nghiệp tại PHÚC DUY vô cùng ưu đãi. Hơn nữa, doanh nghiệp sẽ nhận được đầy đủ giấy phép thành lập chi nhánh công ty. Con dấu và thông báo hoàn tất việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng như mẫu con dấu đúng với quy định mà không phải trả thêm khoản phí nào.

  – Đăng ký thành lập chi nhánh công ty tại PHÚC DUY. Doanh nghiệp sẽ được các chuyên viên tư vấn, hướng dẫn mọi vấn đề liên quan đến thành lập chi nhánh công ty cũng như những chi phí cần chi trả. Hướng dẫn về cách đặt tên, cách chọn địa chỉ, loại hình công ty hay vốn điều lệ cần kê khai khi mở doanh nghiệp…Giúp doanh nghiệp thuận lợi đăng ký kinh doanh.

  – Hơn nữa, PHÚC DUY sẽ tư vấn cho khách hàng cách thức thành lập chi nhánh công ty. Giải đáp những vướng mắc mà khách hàng vẫn còn băn khoăn. Tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập chi nhánh của công ty và chuyển cho khách hàng để ký và đóng dấu. Đến Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/ thành phố để nộp hồ sơ thành lập chi nhánh và đóng lệ phí thành lập chi nhánh công ty. Thay mặt khách hàng nhận kết quả. Tiến hành hoàn thiện các thủ tục khắc dấu của chi nhánh. Và thực hiện đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp và mẫu dấu của chi nhánh lên cổng thông tin doanh nghiệp quốc gia nếu được ủy quyền. 

  – Ngoài ra, tại PHÚC DUY còn hỗ trợ khách hàng hoàn tất các thủ tục cần thiết sau khi công ty đi vào hoạt động với chi phí phù hợp nhất.

Xem thêm:Thủ Tục Đăng ký Sản phẩm Thực phẩm tại Việt Nam

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0933 995 999