Tập đoàn là gì? Điều kiện để các doanh nghiệp trở thành tập đoàn

Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty, gồm công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết; đáp ứng các điều kiện theo quy định. Còn Tổng công ty là nhóm công ty, gồm công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết; đáp ứng các điều kiện theo quy định .

Điều kiện thành lập doanh nghiệp là gì? Mô hình tổ chức của tập đoàn kinh tế, công ty được tổ chức như thế nào? Chúng ta cùng  tìm hiểu  qua bài viết dưới đây nhé.

>>>> Hợp nhất báo cáo tài chính tại Bình Phước như thế nào?

Tập đoàn là gì? Điều kiện để các doanh nghiệp trở thành tập đoàn
Tập đoàn là gì? Điều kiện để các doanh nghiệp trở thành tập đoàn
 1. Tập đoàn là gì?

  Tập đoàn  là một hệ thống liên kết của hai hoặc nhiều công ty với các ngành khác nhau tạo thành một cấu trúc công ty lớn và phức tạp. Tập đoàn cũng có thể hiểu là được tạo thành từ một công ty mẹ với nhiều công ty con, các công ty con này hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau và các công ty này không cạnh tranh với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. 
  Tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế là những nhóm doanh nghiệp có quan hệ với nhau thông qua hình thức sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác. Tập đoàn kinh tế, công ty không phải là một loại hình doanh nghiệp, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tập đoàn kinh tế, tổng công ty có công ty mẹ, công ty con và các công ty thành viên khác. Công ty mẹ, công ty con và mỗi công ty thành viên trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty có quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp độc lập theo quy định của pháp luật. 
 2. Điều kiện để thành lập tập đoàn

  Sau khi xác định được tập đoàn là gì, chúng ta sẽ tìm hiểu về điều kiện để các doanh nghiệp trở thành tập đoàn nhé!

  Đối với doanh nghiệp đã hoạt động 

  •  Các doanh nghiệp đã hoạt động riêng lẻ từ trước muốn trở thành tập đoàn thì phải đáp ứng được những điều kiện sau: 
  •  Tình hình tài chính dồi dào, luôn đạt mức độ đảo bảo an toàn 
  •  Kinh doanh có lãi trong khoảng thời gian 3 năm liên tiếp liền kề trước năm được lựa chọn 
  •  Hoạt động ở cả phạm vi trong nước và quốc tế 
  •  Trình độ nhân lực và năng suất lao động đều cao hơn các doanh nghiệp cùng ngành, cùng lĩnh vực 
  •  Quản lý có hiệu quả cổ phần, phần vốn góp tại các doanh nghiệp khác 
  •  Công nghệ và trang thiết bị đều có chất lượng cao, đảm bảo yếu tố tiên tiến và hiện đại

  Đối với tập đoàn thành lập mới 

  Đối với các tập đoàn kinh tế dự kiến sẽ thành lập, họ phải đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây để được công nhận là tập đoàn thực thụ: 
  • Ngành/lĩnh vực kinh doanh phải thuộc các ngành/lĩnh vực sản xuất có vai trò thiết yếu trong việc đảm bảo nền kinh tế quốc gia lớn mạnh 
  •  Tạo được nền tảng hạ tầng kinh tế cho đất nước đồng thời tạo nên động lực để nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung 
  •  Điều quan trọng nhất là doanh nghiệp phải được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ thì mới có thể trở thành tập đoàn bởi Thủ tướng chính là người đưa ra quy định ngành/lĩnh vực nào có thể thành lập tập đoàn kinh tế. 
 3. Cơ cấu tổ chức của tập đoàn kinh tế

  Theo khoản 1 Điều 4 Nghị định 69/2014/NĐ-CP, tập đoàn kinh tế là nhóm công ty; gồm công ty mẹ, các doanh nghiệp thành viên và công ty liên kết; đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định này.

  Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 4 Nghị định Nghị định 69/2014/NĐ-CP; tập đoàn kinh tế có không quá ba cấp doanh nghiệp và cơ cấu như sau:

  – Công ty mẹ (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp I) là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc giữ quyền chi phối;

  – Công ty con của doanh nghiệp cấp I (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp II) là doanh nghiệp do công ty mẹ nắm quyền chi phối;

  – Công ty con của doanh nghiệp cấp II (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp cấp III) là doanh nghiệp do doanh nghiệp cấp II nắm quyền chi phối.

 4. Công ty được chuyển thành tập đoàn khi nào?

  Theo khoản 3 Điều 9 Nghị định 69/2014/NĐ-CP, tập đoàn kinh tế được thành lập khi có đủ điều kiện sau:

  1. Về ngành, nghề kinh doanh

  Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất; cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; tạo nền tảng về hạ tầng kinh tế quốc gia; tạo động lực nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế.

  Lưu ý: Thủ tướng Chính phủ quy định các ngành, lĩnh vực kinh doanh được xem xét thành lập tập đoàn kinh tế trong từng thời kỳ;

  2. Đối với riêng công ty mẹ

  – Vốn điều lệ của công ty mẹ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng. Trường hợp công ty mẹ được tổ chức dưới hình thức công ty CP; công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì phần vốn nhà nước phải chiếm tối thiểu 75% vốn điều lệ của công ty mẹ.

  – Có nguồn nhân lực đủ trình độ, kinh nghiệm và khả năng kinh doanh ngành nghề chính; và các ngành nghề có liên quan; quản lý vốn đầu tư và quản trị điều hành; phối hợp hoạt động các công ty con, công ty liên kết.

  – Có khả năng sử dụng bí quyết công nghệ, thương hiệu, thị trường để chi phối các công ty con và tiến hành liên kết với các công ty liên kết khác.

  – Có nguồn lực tài chính hoặc có phương án khả thi để huy động nguồn lực tài chính, bảo đảm đầu tư đủ vốn vào các công ty con và các công ty liên kết.

  3. Đối với mối quan hệ công ty mẹ – công ty con

  – Tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu; công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính; và tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ; tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư; của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết.

  – Công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ; phải là những công ty được thành lập để phát triển; nắm giữ các bí quyết công nghệ phục vụ trực tiếp việc thực hiện các nhiệm vụ; ngành nghề kinh doanh chính của công ty mẹ.

  Sau khi đã có đủ những điều kiện như trên, Thủ tướng Chính phủ quyết định các công ty mẹ trong tổng công ty.

  Nhóm công ty được phép xây dựng Đề án thành lập tập đoàn kinh tế; trong từng thời kỳ trên cơ sở đề nghị của Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/so-sanh-dai-ly-thue-va-dich-vu-ke-toan.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *