Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất năm 2022

Người ta nói “thiên thời – địa lợi – nhân hoà”.  Địa chỉ kinh doanh đứng vị trí quan trọng thứ hai quyết định sự thành bại của doanh nghiệp. Một khi nó không còn phù hợp nữa thì thay đổi trụ sở công ty là điều tất yếu.

Tuy nhiên, khi tiến hành các thủ tục liên quan, doanh nghiệp không tránh khỏi khó khăn với các quy định pháp lý vốn không dễ tiếp cận. Việc sử dụng dịch vụ để hỗ trợ thủ tục thay đổi trụ sở công ty là điều nên cân nhắc.

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất năm 2022
Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty mới nhất năm 2022

Tại sao doanh nghiệp cần có chữ ký số?

 • Hồ sơ làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

  Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh

  • 1 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: Họ và tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; Họ và tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật
  • 1 Điều lệ công ty đã sửa đổi bổ sung (Bản sao)
  • Danh sách người đại diện theo ủy quyền danh sách cổ đông (Công ty cổ phần), danh sách thành viên hợp danh (Công ty hợp danh), (Công ty TNHH 1 thành viên), danh sách thành viên (Công ty TNHH 2 thành viên trở lên).
  • 1 Quyết định của chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh),
  • 1 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty.

  >>>Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Chơn Thành, Bình Phước

  Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, huyện, tỉnh

  • 1 Thông báo thay đổi địa chỉ nêu rõ: Họ và tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế; địa chỉ dự định chuyển đến; họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật
  • 1 Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi địa chỉ công ty (đối với Công ty TNHH 1 thành viên), của Hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH 2 thành viên), của các thành viên hợp danh (với công ty hợp danh), của Đại hội đồng cổ đông (với công ty cổ phần)
  • 1 Bản sao biên bản cuộc họp về vấn đề thay đổi địa điểm công ty;
  • 1 Bản gốc Công văn (mẫu 09) cơ quan thuế về việc đồng ý cho chuyển quận (áp dụng trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện)
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp khác quận/huyện/thành phố trực thuộc tỉnh nhưng trong cùng tỉnh, thành phố

  Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/huyện/thành phố trong cùng một tỉnh, thành phố thì công ty cần thực hiện nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh, sau đó doanh nghiệp cần thực hiện nộp hồ sơ chuyển thuế từ cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện/thành phố cũ tới cơ quan quản lý thuế mới tại quận/huyện/thành phố mới, cụ thể như sau:

  Bước 1. Làm thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

  Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty bao gồm:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Mẫu II-1
  • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
  • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
  • Giấy ủy quyền cho PHÚC DUY thực hiện thủ tục

  Bước 2. Tiến hành thủ tục chốt hồ sơ thuế tại cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện/thành phố cũ

  Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm:

  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08 MST
  • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
  • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ Công ty.
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.
  • Mẫu 08 về đăng ký thuế.
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ
  • Số lượng hồ sơ: 03 bộ chính

  Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện mới:

  Chuẩn bị hồ sơ  chuyển thuế nộp tại cơ quan quản lý thuế mới bao gồm:

  • Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp,
  • Mẫu 08 MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện/thành phố mới.
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới;
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố

  Thay đổi địa chỉ công ty khác tỉnh, thành phố, công ty cần phải thực hiện thủ tục chốt thuế, quyết toán thuế tại tỉnh, thành phố cũ, sau đó mới thực hiện việc thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp chuyển tới. Thủ tục thay đổi địa chi công ty khác tỉnh, thành phố được thực hiện theo các bước như sau:

  Bước 1. Tiến hành thủ tục chuyển thuế, chốt thuế và quyết toán thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ về việc thay đổi địa chỉ trụ sở

  Chuẩn bị hồ sơ đề nghị chuyển thuế tại cơ quan quản lý thuế cũ bao gồm:

  • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu 08 MST
  • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ. (Tải mẫu Quyết định tại đây)
  • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi trụ sở. (Tải mẫu Biên Bản Họp tại đây)
  • Bản sao đăng ký kinh doanh của Công ty.
  • Mẫu 08 về đăng ký thuế.
  • Giấy giới thiệu cho người đi nộp hồ sơ

  Bước 2. Tiến hành thủ tục thay đổi địa chỉ doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi dự tính chuyển tới

  Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi địa chỉ của công ty theo Mẫu II-1
  • Quyết định của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên/hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ.
  • Biên bản họp hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên, của Công ty Hợp danh hoặc của Đại hội đồng Cổ đông đối với Công ty Cổ phần về việc thay đổi địa chỉ.
  • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
  • Thông báo của Chi cục thuế cũ về việc chuyển địa chỉ công ty.

  Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển thuế tới cơ quan quản lý thuế tại quận/huyện/thành phố mới

  Chuẩn bị hồ sơ  chuyển thuế nộp tại cơ quan quản lý thuế mới bao gồm:

  • Quyết định chốt thuế chuyển quận/huyện của Chi cục thuế nơi công ty đặt địa chỉ cũ cấp,
  • Mẫu 08 MST có đóng dấu xác nhận chuyển địa chỉ tới quận/huyện/thành phố mới.
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.
 • Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty của PHÚC DUY:

  • Tư vấn toàn diện, chi tiết thủ tục thay đổi trụ sở cho quý khách hàng
  • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu thay đổi trụ sở cho quý khách hàng
  • Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Theo dõi tiến trình thực hiện thủ tục cho quý khách hàng

  Nhận kết quả và bàn giao lại hồ sơ, tài liệu cho quý khách hàng

Xem thêm: Dịch vụ Thành lập doanh nghiệp trọn gói tại Chơn Thành, Bình Phước

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0335 36 68 68