Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2022

Có rất nhiều loại hình công ty như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp doanh. Khi thành lập doanh nghiệp thì nhà đầu tư thường hay lựa chọn thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Vì, loại hình công ty này có nhiều ưu điểm so với các loại hình công ty khác. Để thành lập công ty trách nhiệm 2 thành viên trở lên nhà đầu tư cần tim hiểu những vần đề sau đây.

Dịch vụ xin chủ trương đầu tư

 

Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2022
Thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên năm 2022
 1. Công ty TNHH 2 TV trở lên

  – Căn cứ vào điều 46 luật doanh nghiệp 2020, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Công ty TNHH hai thành viên trở lên) là doanh nghiệp, trong đó: Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 Luật Doanh nghiệp 2020. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật.

  Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  – Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần. Trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

  – Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ phải tuân thủ quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2020.

 2. Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 TV trở lên

  Cơ sở pháp lý: Căn cứ theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT; Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên bao gồm:

  1. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên (mẫu Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  2. Điều lệ của công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  3. Danh sách thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên (mẫu Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  4. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của các thành viên và của những người đại diện theo ủy quyền của thành viên
  1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài hoặc Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  2. Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của thành viên là tổ chức;
  3. Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.
 3. Công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thủ tục nào

  Sau đây là các bước hay trình tự thủ tục thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ

  Bước 2: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Bước 3: Khắc dấu pháp nhân cho công ty tnhh 2 thành viên

  Lập hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp lập hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Nộp hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Nhận kết quả thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

  Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

  Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người thành lập doanh nghiệp biết bằng văn bản trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc.

Xem thêm: https://phucduy.net/tin-tuc/khau-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-la-gi-khi-nao-bi-khau-tru-muc-khau-tru.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

0335 36 68 68