Kế toán giá thành là gì

Kế toán giá thành là gì?  Bất kỳ một doanh nghiệp nào đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng đều hiểu rõ tầm quan trọng của kế toán chi phí giá thành sản phẩm. Vậy Kế toán giá thành là gì và phải làm những gì trong doanh nghiệp?

 1. Đinh Nghĩa Kế toán giá thành là gì? Kế toán giá thành là vị trí đảm nhận phần việc xác định đầy đủ – chính xác các loại chi phí, giá thành thực tế của sản phẩm làm cơ sở để xác định giá bán hàng hóa phù hợp, đảm bảo lợi nhuận cho doanh nghiệp. Kế toán giá thành luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với kế toán chi phí.
 2. Nhiệm vụ của kế toán giá thành
 • Tính giá thành sản phẩm:

  • Tập hợp các chi phí sản xuất chung ( chi phí nguyên vật liệu; chi phí khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ trả trước; chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài…), chi phí tiền lương – làm cơ sở để tính giá thành sản phẩm.
  •  Dựa trên các khoản chi phí cấu thành để tính: giá thành kế hoạch, giá thành định mức và giá thành thực tế.
  • Kiểm soát các loại giá thành cho từng sản phẩm theo từng đơn hàng sản xuất.
  • Thực hiện việc điều chỉnh giá thành theo biến động chi phí.
 • Hạch toán các tài khoản kế toán:

  • Thực hiện việc hạch toán các loại tài khoản kế toán liên quan đến giá thành theo phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn.
  • Tổ chức đánh giá khối lượng sản phẩm dở dang một cách khoa học, làm cơ sở để hạch toán giá thành sản xuất trong một kỳ đầy đủ và chính xác.
 •  Lập báo cáo phân tích:

  •  Lập bảng tổng hợp – phân tích hiệu quả sản xuất theo từng đơn hàng sản xuất
  • Định kỳ lập các báo cáo công việc theo yêu cầu
  • Báo cáo sản xuất: báo cáo nhu cầu nguyên vật liệu.
  • Báo cáo giá thành: giá thành theo đơn hàng, theo sản phẩm; bảng chi phí giá thành.
  • Báo cáo chi phí sản xuất: báo cáo tính – phân bổ khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn; báo cáo tổng hợp – chi tiết tiền lương, chi phí chung, khoản mục phí.
  • Báo cáo đơn hàng: báo cáo thực hiện đơn hàng.

Xem thêm: https://phucduy.net/dich-vu-ke-toan/nhung-diem-luu-y-trong-quy-trinh-hai-quan-hang-hoa-nhap-khau.html

Thành công của bạn chính là thành công của chúng tôi!

=====================

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÚC DUY

 ☑️Địa chỉ: Tổ 9B, Khu phố 2, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
 ☎️Số điện thoại: (0271)2243999
 📲Hotline: 0335 36 68 68 (Mr. Sơn)
 📧Email: tuvanphucduybp@gmail.com

🌎Web: phucduy.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *